3 Niedziela przed Postem (Septuagesimae) – Zgromadzenie parafialne

Kazanie – ks. Artur Woltman

Po nabożeństwie odbyło się roczne, sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne. Podczas Zgromadzenia zatwierdzone zostały sprawozdania finansowe oraz proboszcza za rok 2022 i preliminarz na rok 2023. Uchwalono również nowe stawki ofiar za czynności oraz rezerwację, wykup i prolongatę miejsca na cmentarzu. W wolnych wnioskach postanowiono, że zimowe zgromadzenia parafialne odbywać sie będą w sali parafialnej oraz rozpoczęto dyskusję nad ewentualną zmianą godziny głównego niedzielnego nabożeństwa.