Nabożeństwa

DataGodzinaOpis
02.04.2023 Nd09.30 StB MK6 Niedziela Pasyjna (Palmarum)
06.04.2023 Cz17.00 StB MKWielki Czwartek
07.04.2023 Pt09.30 StB MK
17.00 StB MK
Wielki Piątek
09.04.2023 Nd09.30 StBWielkanoc
10.04.2023 Pn08.00 Kam
09.30 StB
Poniedziałek Wielkanocny
Objaśnienia skrótów:
StB - Kościół w Starym Bielsku
Kam - Kościół w Kamienicy
MK - Nabożeństwo ze Spowiedzią i Wieczerzą Pańską z Małych Kielichów