Nabożeństwa

DataGodzinaOpis
08.03.2024 Pt17.00 StB MKPasyjne Nabożeństwo tygodniowe
10.03.2024 Nd08.00 Kam
09.30 StB MK
4 Niedziela Pasyjna (Laetare)
15.03.2024 Pt17.00 StB MKPasyjne Nabożeństwo tygodniowe
17.03.2024 Nd09.30 StB MK5 Niedziela Pasyjna (Judica)
22.03.2024 Pt17.00 StB MKPasyjne Nabożeństwo tygodniowe
24.03.2024 Nd08.00 Kam
09.30 StB MK
6 Niedziela Pasyjna (Palmarum)
Objaśnienia skrótów:
StB - Kościół w Starym Bielsku
Kam - Kościół w Kamienicy
MK - Nabożeństwo ze Spowiedzią i Wieczerzą Pańską z Małych Kielichów