Nabożeństwa

DataGodzinaOpis
30.07.2021 Pt17.00 StB MKNabożeństwo tygodniowe
01.08.2021 Nd08.00 Kam
09.30 StB
9 Niedziela po Trójcy Świętej
06.08.2021 Pt17.00 StB MKNabożeństwo tygodniowe
08.08.2021 Nd08.00 Kam
09.30 StB
10 Niedziela po Trójcy Świętej
13.08.2021Pt17.00 StBNabożeństwo tygodniowe
15.08.2021 Nd08.00 Kam
09.30 StB MK
11 Niedziela po Trójcy Świętej
20.08.2021 Pt17.00 StBNabożeństwo tygodniowe
22.08.2021 Nd08.00 Kam
09.30 StB
12 Niedziela po Trójcy Świętej
27.08.2021 Pt17.00 StBNabożeństwo tygodniowe
29.08.2021 Nd08.00 StB
10.00 Kam
13 Niedziela po Trójcy Świętej
Pamiątka Założenia Kościoła w Kamienicy
Objaśnienia skrótów:
StB - Kościół w Starym Bielsku
Kam - Kościół w Kamienicy
MK - Nabożeństwo ze Spowiedzią i Wieczerzą Pańską z Małych Kielichów