Zebranie 5.09.2022

Poniedziałek 18:30 Zebranie otworzył przewodniczący rady ks. Piotr Szarek modlitwą z prośbą o błogosławieństwo dla obrad oraz wsparciem luteran z Botswany. Na marginesie polecamy Cykl modlitw o Kościoły członkowskie Światowej Federacji Luterańskiej. Po odczytaniu protokołu z poprzedniego zebrania, proboszcz podziękował za prace porządkowe przy kościele w Kamienicy. Odbywały się one w dwie soboty przed naszym świętem parafialnym. Temat Kamienicy był na tym spotkaniu często poruszany. Informowano i dyskutowano o następujących kwestiach …