3 Niedziela przed Postem (Septuagesimae) – Zgromadzenie parafialne

Po nabożeństwie odbyło się roczne, sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne. Podczas Zgromadzenia zatwierdzone zostały sprawozdania finansowe oraz proboszcza za rok 2022 i preliminarz na rok 2023. Uchwalono również nowe stawki ofiar za czynności oraz rezerwację, wykup i prolongatę miejsca na cmentarzu. W wolnych wnioskach postanowiono, że zimowe zgromadzenia parafialne odbywać sie będą w sali parafialnej oraz rozpoczęto dyskusję nad ewentualną zmianą godziny głównego niedzielnego nabożeństwa.

Zebranie 30.01.2023

Zebranie zostało otwarte modlitwą i powitaniem przez przewodniczącego ks. Piotra Szarka. Następni odczytano protokół z poprzedniego oraz plan bieżącego spotkania. W sobotę 28.01. grupa radnych przygotowywała preliminarz budżetowy na rok 2023, który w pierwszym punkcie zebrania był prezentowany oraz zatwierdzany przez radę, aby przedstawić go zgromadzeniu parafialnemu. Następnie rada debatowała nad propozycją dla zgromadzenia, aby podnieść ceny za czynności tzn. pogrzeby, opłaty cmentarne, śluby oraz zastępstwa duchownych. Podwyżka ta wiąże się …