Zebranie 08.05.2023

Zebranie rozpoczął powitaniem i modlitwą ks. Piotr Szarek. Pod przewodnictwem proboszcza i w obecności radnych, Mariola Greń złożyła ślubowanie. Została oficjalnie członkiem rady parafialnej. Nowa członkini przedstawiła się i opowiedziała o sobie. Życzymy Pani Marioli wytrwałości oraz bożego Błogosławieństwa w służbie dla naszej społeczności. W minionym czasie między innymi: Rada parafialna podjęła uchwałę o zakupuje materiału do wymiany fragmentu ogrodzenia w Kamienicy do długości 30 m. Chodzi o ogrodzenie tuż …

Zebranie 17.04.2023

Zebranie rozpoczął powitaniem i modlitwą ks. Piotr Szarek. Pod przewodnictwem ks. Piotra Szarka i w obecności radnych, Gabriela Beskidzka złożyła ślubowanie – została oficjalnym członkiem rady parafialnej. Następnie przedstawiła się i opowiedziała krótko o sobie. W kolejnym punkcie rada omówiła wydarzenia w parafii oraz sprawy związane z jej działalnością w ostatnim miesiącu. Ks. Piotr Szarek przekazał podziękowania od Państwa Czyżów, którzy wyrazili wdzięczność za przygotowanie i transmisję wspomnienia naszego organisty i dyrygenta Jana Czyża. …