Dziękczynne Święto Żniw

Na nabożeństwie 1 października dziękowaliśmy za nasz chleb powszedni. Dzieci na szkółce niedzielnej poznawały przypowieść o siewcy.

Po nabożeństwie wszyscy mogli się spotkać na kawie i cieście w sali parafialnej.

Pieśni: 249, 251, 730, 885, 759. Intr. 71.
Kazanie – ks. Artur Woltman