Chór parafialny

Z przekazów ustnych oraz zapisków w przedwojennych Kalendarzach Ewangelickich wynika, że chór w naszej parafii istniał już w okresie międzywojennym. Wiadomo, że w 1927 roku uroczystość 100-lecia istnienia zboru uświetnił występ męskiego chóru ze Starego Bielska. Dyrygentem chóru w tym okresie był prawdopodobnie A. Bathelt.

Po wojnie, w 1945 roku chór starobielski ćwiczył wspólnie z chórem bielskim. Dyrygentką chóru była wtedy p. pastorowa Wegertowa. Po przejściu ks. Wegerta do Bielska we wrześniu 1945r dyrygentem chóru oraz organistą został mgr Paweł Wapienik, kierownik szkoły podstawowej w Starym Bielsku.

Kulminacyjnym punktem pracy zboru i chóru w pierwszym okresie powojennym było 120-lecie poświęcenia kościoła w 1947 roku. W nabożeństwie wzięło udział 19 księży, śpiewało 5 chórów (Bielsko, Goleszów, Jaworze, Wisła i Stare Bielsko). Kościół był przepełniony. Kazanie wygłosił ks. sen. Oskar Michejda z Cieszyna. Po południu odbyła się akademia poświęcona roli ewangelików w życiu kulturalnym Śląska. Wykład wygłosił ks. Tadeusz Wojak. Chór liczył wtedy ok. 45 osób.

W latach 1948-1951 na organach grali również p. Jan Pytlik oraz jego syn Bronisław.

W połowie lat pięćdzisiątych próby chóru prowadził również p. Jan Biesok. Chór liczył wówczas ok. 35 osób.

W latach 1960-1963 w pracy organisty i dyrygenta chóru p. Pawła Wapienika wspierał p. Jan Czyż, który od 1963 roku całkowicie przejął obie funkje.

W roku 1985 chór po raz pierwszy wyjechał służyć pieśnią za granicę (RFN: Langenhagen, Kalbach, Wiesbaden, Weiler i Pfullingen).

13 grudnia 1986r oraz 24 stycznia 1987r odbyły się dwa spotkania z okazji 40-lecia powojennego istnienia chóru kościelnego w Starym Bielsku. Na obu spotkaniach wspominano dzieje chóru.

W 1988 chór po raz drugi wyjechał za granicę (RFN: Langenhagen, Lippstadt, Kalbach, Weiler, Pfullingen i Langenzenn).

Kolejny wyjazd chóru do RFN odbył się w 1994 roku (Nettelkamp, Niederwalgen, Eschelbronn, Gomaringen i Kalbach). W tym samym roku chór wziął udział w Spotkaniach Ekumenicznych na terenie Górnych Łużyc (Niemcy).

W dniach 14-15 września 1996 roku chór obchodził jubileusz 50-lecia powojennego isnienia. Z tej okazji wydana została kaseta z pieśniami naszego chóru.

W 1997 roku chór ponownie koncertował w Niemczech (Ergesheim, Laubendorf, Gomaringen, Weiler i Huckeswagen).

30 marca 2022 w 87 roku życia zmarł wieloletni organista i dyrygent p. Jan Czyż. Nabożeństwo żałobne odbyło się 7 kwietnia 2022.

W październiku 2022 po przerwie spowodowanej pandemią oraz odejściem śp Jana Czyża chór ponownie rozpoczął działalność. Prowadzenia chóru podjął się p. Karol Śliwka. Próby odbywają się we wtorki o godzinie 18.30 w budynku przy ul. Sobieskiego 120 (budynek, w którym znajuje się duża sala parafialna).

Serdecznie zapraszamy!

Wydarzenia chóru

Śp. Jan Czyż – nabożeństwo żałobne

7 kwietnia odbyło się nabożeństwo żałobne, zmarłego 30 marca, naszego wieloletniego organisty i dyrygenta chóru – p. Jana Czyża. Własnoręcznie przez p. Jana Czyża napisany życiorys znajdziesz tutaj.

Zmarł Jan Czyż – nasz organista i dyrygent

30 marca 2022 w 87 roku życia zmarł nasz organista i dyrygent Jan Czyż.Nabożeństwo żałobne odbyło się w czwartek, 7 kwietnia o godz. 15.00.Kilka lat temu myśląc o chwili pożegnania z nami napisał ten krótki życiorys:  

Relacja z pobytu chóru parafialnego w miejscowości WARCINO w dniach od 19 do 27 sierpnia 2005 r. (z humorem, ale prawdziwie)

Jak to już jest w naszej tradycji chóru przed wyjazdem spotkaliśmy się w kościele na krótkiej modlitwie prosząc o prowadzenie i błogosławieństwo w czasie podróży i podczas odpoczynku. Wyjechaliśmy późnym wieczorem, aby nie męczyć się podczas upału. Na miejsce dojechaliśmy szczęśliwie rano o godz. 9: 30 na śniadanie. Po śniadaniu zakwaterowaliśmy się w pokojach. Dzień pierwszy przeznaczyliśmy na odpoczynek i krótkie spacery po okolicy i przepięknym parku wokół zamku. Były osoby, które z pierwszego spaceru przynieśli ładne …

Relacja z wycieczki do Ustronia Morskiego w dniach od 23 do 30.08.2004. (więcej serio niż żartem)

Wyjechaliśmy tradycyjnie z pod Parafii w Starym Bielsku. Zebraliśmy się wieczorem, zapakowaliśmy się do autobusu, pokrzepiliśmy się Słowem Bożym i zaopatrzeni w Błogosławieństwo p. Bożenki wyruszyliśmy w nocną podróż, aby trudy podróży nad bałtyckie morze przedrzemać w autokarze. Na miejsce dotarliśmy o godzinie 8:00, przed śniadaniem. Zakwaterowaliśmy się w prywatnych pokojach w pensjonacie, natomiast zaprowiantowani byliśmy w budynku obok, w prywatnej stołówce. Mieszkaliśmy w małym przysiółku Ustronia Morskiego zwanym Wieniatowo w prywatnym pensjonacie, którego właścicielką …