Dni kościoła Ewangelickiego w Niemczech – Hannover 2005

W dniach 25 – 29 maja 2005 w Niemieckim mieście Hannover odbyły się „30 Dni Kościoła Ewangelickiego”. W rejonie Hannoveru znajduje się największe w Niemczech skupisko ewangelików liczące 3,7 miliona wiernych (w całych Niemczech jest 27,8 miliona ewangelików).

Na „Dni Kościoła Ewangelickiego” wybrała się około 300-osobowa delegacja z Polski, wśród niej młodzieżowa grupa reprezentująca Parafię Ewangelicką ze Starego Bielska.

W środę o godzinie 14.00 odbyło się oficjalne powitanie delegacji międzynarodowych pochodzących z różnych stron świata. Byli tam ewangelicy z Ameryki Południowej, Afryki, Azji i wielu krajów Europy. Późnym popołudniem odbyło się inauguracyjne nabożeństwo na placu przed operą, w którym udział wzięło około 370.000 osób, przybyło wielu oficjalnych gości, miedzy innymi Kanclerz Niemiec. Nie wszyscy jednak pomieścili się na tym placu, dlatego też oficjalne nabożeństwa odbywały się również w dwóch innych miejscach.

Przez wszystkie dni działały w całym mieście i na targach różne sceny, miejsca spotkań, na targach znajdowały się również punkty informacyjne dotyczące różnych kościołów i organizacji. Było tam także stoisko prezentujące Kościół Ewangelicki w Polsce.

Grupa nasza oprócz uczestniczenia w imprezach związanych z dniami kościoła również zwiedzała miasto i poznawała jego historię.

Ostatniego dnia pobytu zostaliśmy zaproszeni do parafii w Langenhagen na festyn związany z dniami kościoła. Oprócz oglądania i słuchania występów mogliśmy uczestniczyć wraz z miejscową młodzieżą w przygotowanych imprezach sportowych.

„Dni Kościoła Ewangelickiego” w Niemczech odbywają się raz na dwa lata. Następne takie spotkanie ma się odbyć w 2007 roku w Köln.

Erwin Stojak