Pamiątka Założenia i Poświęcenia kościoła

W 3 Niedzielę po Trójcy Świętej, 24 czerwca  obchodziliśmy Pamiątkę Założenia i Poświęcenia naszego kościoła w Starym Bielsku. Była to pamiątka szczególna, bo okrągła, 190. Podczas uroczystości wystąpiły zespoły dziecięcy, StB i Cantate oraz chór parafialny. Kazanie podczas świątecznego nabożeństwa wygłosił ks. Dariusz Dawid. Śpiew w kościele oprócz organ prowadziła również Orkiestra Diecezjalna.
Po nabożeństwie, przy akompaniamencie Orkiestry Diecezjalnej, mogliśmy spotkać się w ogrodzie. Przy tradycyjnej już grochówce i kołaczach (z kawą i herbatą) mogliśmy prowadzić długie rozmowy z licznie przybyłymi gośćmi.