Pamiątka Założenia i Poświęcenia Kościoła

W 3 Niedzielę po Trójcy Świętej, 20 czerwca obchodziliśmy Pamiątkę Założenia i Poświęcenia naszego kościoła w Starym Bielsku.
Podczas nabożeństwa odbyło się również pożegnanie mgr teol. Bożeny Zamarskiej, która przez wiele lat ofiarnie pracowała na rzecz starobielskiej parafii.

Jubileuszowe kazanie wygłosił ks. Piotr Mendroch – niegdyś wikariusz w naszej parafii.

Po nabożeństwie, choć pogoda niestety nie dopisała, przy grochówce i kołaczach mogliśmy spotkać się w ogrodzie.