Rada parafialna

Przewodniczący:
ks. dr Piotr Szarek

Kurator:
Alicja Twardzik

Skarbnik:
Adam Kropek

Sekretarz:
Karol Śliwka


Gabriela Beskidzka
Maria Bielak
Szymon Blaszczyk
Jakub Cieślar
Krzysztof Gansel
Mariola Greń
Piotr Heinrich
Marek Konderla
ks. Marek Londzin
Henryk Mikler
Przemysław Tomaszek

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:
Szymon Zipser

Zastępca przewodniczącego:
Jan Śliwka

Renata Konderla
Patrycja Twardzik

Zastępcy:
Halina Konieczna
Anna Tyborska

Delegaci do Synodu Diecezjalnego

Piotr Heinrich
Karol Śliwka

Delegat do Synodu Kościoła

Karol Śliwka

Działalność Rady Parafialnej