Święto Epifanii

Tradycyjnie nabożeństwo w Święto Epifanii było bardziej „kolędowe”. Mogliśmy więcej pośpiewać, ale dzięki udziałowi chórów „Cantate” oraz parafialnego (którym serdecznie dziękujemy) wysłuchaliśmy też wielu pięknych, świątecznych utworów.

Pieśni: 105, 109, 81, 108, 85. Intr. 17.
Kazanie – ks. Piotr Szarek