Wprowadzenie w urząd proboszcza parafii w Szolnok na Węgrzech

W niedzielę, 17 kwietnia 2005 roku, delegacja parafii E-A ze Starego Bielska (Andrzej Cendrowski, Aneta oraz Erwin Stojak) udała się do Szolnok na Węgrzech, miasta partnerskiego Bielska-Białej, by uczestniczyć w uroczystości instalacji Petera Benjamina Györi na stanowisko proboszcza tamtejszej parafii Ewangelickiej. Miasteczko jest niewielkie, liczy ok. 18 tys. mieszkańców. Jeszcze mniejsza jest tam społeczność ewangelicka licząca około 200 osób, posiadająca swój malutki lecz charakterystyczny kościółek, który swoim wyglądem przypomina kościół w Wittemberdze. Polacy są tam mile przyjmowani, bo jak powiedział po polsku Biskup Kościoła Ewangelickiego na Węgrzech „Polak, Węgier dwa bratanki…”;, tyle też było polskich słów w całej uroczystości.