Ostatnia Niedziela po Epifanii, pożegnanie ks. Artura Woltmana

W niedzielę 28 stycznia na nabożeństwie żegnaliśmy ks. Artura Woltmana z rodziną, a później odbyło się zgromadzenie parafialne. Ks. Artur Woltman od 1 lutego będzie wikariuszem w parafii w Cieszynie. W naszej parafii spędził 9 lat, za które podziękowała mu kurator parafii Alicja Twardzik. Chór parafialny zadedykował księdzu dwie pieśni. Po nabożeństwie w sali parafialnej odbyło się coroczne zgromadzenie parafialne, na którym podsumowano zeszły rok oraz przedstawiono preliminarz na rok 2024, a rada parafialna …