Bóg jest wierny!

Tekst kazalny: Księga Daniela 6,22-23:Wtedy Daniel rzekł do króla: Królu żyj na wieki!Mój Bóg posłał swojego anioła, by zamknął paszcze lwom, tak że mi nie zaszkodziły, gdyż przed nim jestem niewinny, nadto względem ciebie, królu, nic złego nie popełniłem. Ten biblijny fragment o uratowaniu Daniela z lwiej jamy jest nie tylko lubiany przez dzieci, ale także przez dorosłych, gdyż dowodzi wierności Boga. Na przykładzie Daniela dowiadujemy się, że warto mieć nadzieję w Bogu i wyczekiwać spełnienia modlitw. …

Dobra cząstka

Tekst kazalny: Ewangelia Łukasza 10, 41-42:A odpowiadając rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się o wiele rzeczy;Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego; Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Zabieganie, troska o to, aby było jak najlepiej. Tak wielkie starania, ale potem wkrada się rozdrażnienie, dłużej nie da się już tłumić gniewu i dlatego pada pytanie: „… Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła …

Czuwanie

Tekst kazalny: Ewangelia Marka 13, 31-37:Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.Baczcie, czuwajcie; nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie.Jest to tak, jak u człowieka, który odjechał, zostawił dom swój, dał władzę sługom swoim, każdemu wyznaczył jego zadanie, a odźwiernemu nakazał, aby czuwał.Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur …

Módl się wytrwale!

Tekst kazalny: Ewangelia Marka 7,27:(Jezus) rzekł do niej: Pozwól, aby wpierw nasyciły się dzieci, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. Może już nieraz zdarzyło się nam, że czyjaś odpowiedź nas zraniła, bo została wypowiedziana w sposób opryskliwy, lub celowo użyto w niej złośliwych słów. Tak też możemy z początku zrozumieć odpowiedź Jezusa na prośbę matki córki niewiasty greckiej. Czytamy w wersecie poprzedzającym werset 27, że „…niewiasta, której córka miała ducha nieczystego, skoro usłyszała o nim, przybiegła i padła mu do nóg. …

Dobry Pasterz

Tekst kazalny: Ewangelia Jana 10,11.27.28:Ja jestem dobry pasterz.Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną.I Ja daję im żywot wieczny. Dzisiaj na polach Starego Bielska nie widzimy już pasterzy.W dawnych czasach pasterze pilnowali swych stad. Dzisiaj funkcję tę sprawuje elektryczny pasterz, dzięki któremu zwierzęta hodowlane nie mogą wyjść poza obręb danego pastwiska. Bardzo dawno temu izraelscy pasterze mieszkali w namiotach, aby wygodnie mogli się przemieszczać. Pasterze …

Boża wszechmoc

Tekst kazalny: I Księga Królewska 19,11-12:A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały szedł przed Panem; lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu nie było Pana.A po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. Kryzys. Całkowite załamanie. Utrata sił. Brak nadziei. Czy ktoś z nas coś takiego już w życiu odczuwał?Cierpienie nie jest obce nikomu. Fragment z I Ks. Królewskiej nic nam nie mówi o cierpieniu. Czytamy w nim …

Praca garncarza obrazem działania Boga

Tekst kazalny: Księga Jeremiasza 18,1-6 Wyobraźmy sobie przez chwilę, że znajdujemy się w domu garncarza. Co robi garncarz? Bierze w swoje ręce glinę. Przygląda się jej i sprawdza, czy nie znajdują się w niej większe grudki, które należy usunąć lub skruszyć. Potem zaczyna ją ugniatać aby stała się plastyczna. Skruszona, oczyszczona, urobiona poddaje się pracy rąk garncarza. A garncarz? Wprawia w ruch koło garncarskie. Jego stopy wykonują szybkie, koliste ruchy, a ręce …