Kazanie na Poniedziałek Wielkanocny

Tekst kazalny: 1 List św. Pawła do Koryntian 15, 50-58:A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone.Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieniW jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni.Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi …

Kazanie na Wielki Piątek

Tekst kazalny: List do Hebrajczyków 9, 15.26b-28:I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne.Ale obecnie objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie.A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd,Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu …

Kazanie na 2 Dzień Świąt Bożego Narodzenia

Tekst kazalny: Księga Izajasza 11,1-9:I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc.I spocznie na nim Duch Pana; Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana.I bedzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał,Lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą ust swoich …

Kazanie na 3 Niedzielę Adwentu

Tekst kazalny: Księga Izajasza 40,1-11:Pocieszajcie, pocieszjcie mój lud, mówi wasz Bóg!Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy.Głos się odzywa: Przygotujcie na pustyni drogę Pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego!Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone; co nierówne, niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech staną się doliną!I objawi się chwała Pańska, i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, …

Kazanie na 12 Niedzielę po Trójcy Świętej

Tekst kazalny: Księga Izajasza 29,17-24: Zaiste, już za małą chwilkę Liban przemieni się w urodzajne pole, a urodzajne pole będzie uważane za las.W owym dniu głusi będą słyszeć słowa księgi, a oczy ślepych z mroku i z ciemności będą widzieć,Pokorni zaś na nowo będą się radować Panem, a ubodzy weselić Świętym Izraelskim.Gdyż nie będzie tyrana i skończy się szyderca, i będą wytępieni wszyscy, którzy czekają na sposobność do zbrodni,Którzy słowem przywodzą ludzi do grzechu, zastawiają pułapkę na rozjemcę w sądzie, a tego, …

Kazanie na 11 Niedzielę po Trójcy Świętej

Tekst kazalny: Ewangelia św. Mateusza 21,28-32: „A co sądzicie o tym: «Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego: ‘Synu, idź i pracuj dzisiaj w winnicy’.Ten odpowiedział: ‘Nie chcę’. Ale potem okazał skruchę i poszedł.Z tym samym poleceniem zwrócił się też do drugiego. Ten zaś odpowiedział: ‘Dobrze, panie’ Ale nie poszedł.Który z tych dwóch wykonał polecenie ojca? Mówią Mu: ‘Ten pierwszy’. Na to Jezus powiedział: ‘Zapewniam was, że celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Boga.Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, ale jemu nie uwierzyliście, …

Kazanie na Poniedziałek Wielkanocny

Tekst kazalny: Ew. św. Łukasza 24,36-45: A gdy to mówili, On sam stanął wśród nich i rzekł im: Pokój wam!Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha.Lecz On rzekł im: Czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach?Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to Ja jestem. Dotknijcie mnie i popatrzcie: Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam.A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi.Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się, rzekł im: Macie tu co do jedzenia?A oni podali mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu.A On wziął i jadł przy nich.Potem …

Kazanie na II dzień Świąt Narodzenia Pańskiego

Drogi zborze! Każdy człowiek ma swoją historię. Tak niekiedy, w trochę filozoficzny sposób, myślimy i mówimy o ludzkim życiu. I rzeczywiście tak jest. Pomimo tego, że nasze życie, nasze lata, miesiące, dni, a nawet krótkie chwile dzielimy z innymi ludźmi, którzy współtworzą dzieje naszej życiowej wędrówki i pomimo tego, że nie chcemy żyć tylko dla siebie, ale również dla innych ludzi i z innymi ludźmi, to jednak przecież każdy z nas ma swoją historię, …