Kazanie na 2 Niedzielę przed Postem – Sexagesimae

Tekst kazalny: Iz 55, 10-12a:Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem.Bo z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni. „I rzekł Bóg: niech stanie się światłość. I stała się światłość… Potem rzekł …

22 Niedziela po Trójcy Świętej

Tekst kazalny: Mt 18, 21-22:Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do siedmiu razy?Mówi mu Jezus: Nie powiadam ci: do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu siedmiu razy. Myślę, że każdy z nas potrafi sobie przypomnieć ludzi, którzy stanęli nam na odcisk. A wielu z nas tutaj obecnych przynajmniej raz powiedziała: nigdy mu/jej nie wybaczę. Czegoś takiego po prostu nie można zapomnieć, nie można …

19 Niedziela po Trójcy Świętej

Tekst kazalny: Jk 5, 13-15:Cierpi kto między wami? Niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni.Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim.A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Pytania jakie zadawał sobie Jakub, nurtują także i współczesnego człowieka. A myślę, że w sposób szczególny chrześcijanina. Jak radzić sobie z bólem? …

Dziękczynne Święto Żniw

Tekst kazalny: 1 Tm 4,4-5:Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre, i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem;albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Na pierwszej stronie Biblii, dowiadujemy się, że Bóg stworzył świat. 1. Stworzył niebo i ziemię. Pojawiła się światłość. To było dobre.2. Bóg oddzielił sklepienie od wód. 3. Bóg stworzył roślinność. To było dobre.4. Bóg oddzielił dzień od nocy. Stworzył ciała niebieskie. To było dobre5. …

Poniedziałek Wielkanocny

Tekst kazalny: 1 Kor 15, 50-58:A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone.Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieniw jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni.Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność.A gdy to, …

Wielki Piątek

Tekst kazalny: Hbr 9, 15. 26b-28:I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne.Ale obecnie objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie.A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd,tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się …

Wielki Czwartek

Tekst kazalny: 1 Kor 12, 16-17:Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego?Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Jesteśmy w samym środku trwania Wielkiego Tygodnia. Jak sama nazwa wskazuje czasu wyjątkowego i ważnego dla chrześcijan. Każdy poszczególny dzień jest czymś ważnym. …

Pasyjne nabożeństwo tygodniowe

Tekst kazalny: Mt 26, 14-16:Wtedy odszedł jeden z dwunastu, którego zwano Judasz Iskariot, do arcykapłanówi rzekł: Co mi chcecie dać, a ja go wam wydam? Oni zaś wypłacili mu trzydzieści srebrników.I odtąd szukał sposobności, aby go wydać. Judasz. Kim on był? Często na sam dźwięk tego imienia, w wielu osobach już pojawia się gniew i złość. Judasz – ten zdrajca. Jak on mógł zdradzić Jezusa? To są myśli wielu z nas. Judasz w historii chrześcijaństwa zawsze był negatywną …

Druga niedziela przed Postem – Sexagesimae

Tekst kazalny: 2 Kor (11,18,23b-30) 12, 1-10:Muszę się chlubić, choć nie ma z tego żadnego pożytku; toteż przejdę do widzeń i objawień Pańskich.Znałem człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba.I wiem, że ten człowiek – czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, …

Trzecia niedziela przed Postem – Septuagesimae

Tekst kazalny: Jer 9, 22-23:Tak mówi Pan: Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem!Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż Ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie – mówi Pan. Chciałbym abyśmy przez chwilę zastanowili się nad przedrostkiem „naj-„. Najbogatszym człowiekiem świata nie jest …