Kazanie na 2 Niedzielę po Epifanii

Tekst kazalny: 1 List do Koryntian 2,1-10:Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże.Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego.I przybyłem do was w słabości i w lęku, i w wielkiej trwodze,a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich Duch i moc,aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.My tedy głosimy …

Kazanie na 1 Niedzielę po Narodzeniu Pańskim / Nowy Rok

Tekst kazalny: Joz 1,1-9:Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza tak:Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań, przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą Ja im, synom izraelskim, daję.Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi.Od pustyni i od Libanu aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, poprzez cały kraj Chetejczyków aż do wielkiego morza na zachodzie będzie sięgać …

Kazanie na 2 dzień Świąt Narodzenia Pańskiego

Tekst kazalny: Obj 7, 9-17:Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach.I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka.A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców, i czterech postaci, i upadli przed tronem na twarze swoje, i oddali pokłon Bogu,mówiąc: Amen! Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, …

Kazanie na Poniedziałek Wielkanocny

Tekst kazalny: Łk 24, 13-35:Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy.Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło.Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi.Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali.On zaś ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni.A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: Ty jesteś chyba jedynym …

Kazanie na Nabożeństwo Wielkopiątkowe

Tekst kazalny: J 19, 16-30:Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa.A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota.Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa.Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski.Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano …

2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim

Tekst kazalny: J 1, 43-51:Następnego dnia chciał udać się do Galilei; i spotkał Filipa, i rzekł do niego: Pójdź za mną!A Filip był z Betsaidy, miasta Andrzeja i Piotra.Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy: Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu.Wtedy Natanael rzekł do niego: Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: Pójdź i zobacz!A gdy Jezus ujrzał Natanaela, idącego do niego, rzekł o nim: Oto …

Drugi dzień Świąt Narodzenia Pańskiego

Tekst kazalny: J 8, 12-16:A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.Rzekli wtedy do niego faryzeusze: Ty sam o sobie świadczysz; świadectwo twoje nie jest prawdziwe.Odpowiedział Jezus i rzekł im: Chociaż Ja sam świadczę o sobie, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przybyłem i dokąd idę; lecz wy nie wiecie, skąd przychodzę i dokąd idę.Wy sądzicie według ciała, Ja nikogo …

Kazanie na 1 Niedzielę w Adwencie

Tekst kazalny: Jr 23, 5-8:Oto idą dni – mówi Pan – że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl: Będzie panował jako król i mądrze postępował; i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi.Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał; a to jest jego imię, którym go zwać będą: Pan sprawiedliwością naszą.Dlatego oto idą dni – mówi Pan – że już nie będą mówili: Jako żyje Pan, …