Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie

Tekst kazalny: Mk 10, 13-16:I przynosili do niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich.Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dziatkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże.Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego.I brał je w ramiona, i błogosławił, kładąc na nie ręce. Drogie Siostry i drodzy Bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Myślę, że większość z nas wielokrotnie …

Roztropność, miłość, gościnność

Tekst kazalny: 1 P 4,7-11:Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić.Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów.Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania.Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej.Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby …

Różne twarze Dawida

Tekst kazalny: 2 Sm 12,1-10:Wtedy Pan posłał Natana do Dawida, a ten, przyszedłszy do niego, powiedział: W pewnym mieście było dwóch mężów, Jeden bogaty, a drugi ubogi.Bogaty miał bardzo wiele owiec i bydła,Ubogi zaś nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, Którą nabył. I żywił ją, a ona wyrosła u niego Razem z jego dziećmi. Z chleba jego jadała, z kubka jego piła, Na łonie jego sypiała i była mu jak córka.Pewnego razu …

Bo zbawienie pochodzi od Żydów

Tekst kazalny: Rz 11,25-32:A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą,i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba.A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich.Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców.Nieodwołalne są, bowiem dary i powołanie Boże.Bo jak …

Pustynia życia

Tekst kazalny: Mt 4 1-11:Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł.A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, wówczas łaknął.I przystąpił do niego kusiciel, i rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem.A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni.I rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano, …

Wielbi dusza moja Pana

Tekst kazalny: Łukasz 1,39-56:A Maria wybrała się w onych dniach w drogę i udała się śpiesznie do górskiej krainy, do miasta judzkiego,i weszła do domu Zachariasza, i pozdrowiła Elżbietę.A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym,i zawołała donośnym głosem i rzekła: Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego.A skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie?Bo oto, gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia twego, poruszyło się …