Kazanie nabożeństwa tygodniowego 10 sierpnia 2007r.

Tekst kazalny: 1 List do Koryntian 6, 9-14:Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy,Ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą.A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić.Pokarm jest dla brzucha, a brzuch …

Kazanie nabożeństwa tygodniowego 3 sierpnia 2007r.

Tekst kazalny: Ewangelia Mateusza 9,9-13:I odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka, siedzącego przy cle, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: Pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim.A gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło, i przysiedli się do Jezusa i uczniów jego.Co widząc faryzeusze, mówili do uczniów jego: Dlaczego Nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami?A gdy [Jezus] to usłyszał, rzekł: Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają.Idźcie i nauczcie się, …

Kazanie nabożeństwa tygodniowego 27 lipca 2007r.

Tekst kazalny: List św. Pawła do Galacjan 2, 16-21:Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie.Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, …

Kazanie nabożeństwa tygodniowego 20 lipca 2007r.

Tekst kazalny: Ewangelia Jana 19, 31-37:Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby więc ciała nie pozostawały przez sabat na krzyżu, albowiem dzień tego sabatu był uroczysty, Żydzi prosili Piłata, aby im połamano golenie i zdjęto je.Przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani;A gdy podeszli do Jezusa i ujrzeli, że już umarł, nie połamali goleni jego;Lecz jeden z żołnierzy włócznią przebił bok jego i zaraz wyszła krew i woda.A ten, który to widział, dał o tym …