Zebranie 7.11.2022

Poniedziałek 18:30 Spotkanie otworzył modlitwą proboszcz ksiądz Piotr Szarek. Na początku przekazano informacje o wydarzeniach i inwestycjach, które odbyły się od ostatniego zebrania. W tym: Przedstawiono plan skuwania tynku cokołu na kaplicy w Kamienicy oraz omówiono potrzeby prac elektrycznych i odgromowych w budynkach parafialnych. W związku z intensyfikacją prac gospodarczych na parafii, prosimy o przyłączanie się do wszelkich inicjatyw organizacyjno porządkowych. Szukamy również osób chętnych zaangażować się w prace gospodarcze i pomoc. …

Zebranie 17.10.2022

Poniedziałek 18:30 Zebranie otworzył przewodniczący rady ks. Piotr Szarek modlitwą oraz przedstawił plan spotkania. Zaraz potem został odczytany i zatwierdzony protokół z poprzedniego zebrania. Pierwszym tematem było błogosławieństwo pierwszoklasistów, do którego przystąpi w tym roku dziesięcioro dzieci. Odbędzie się ono 30.10.2022 w trakcie nabożeństwa o 9:30. Zbliża się Pamiątka Reformacji. Chcemy to szczególne dla nas ewangelików święto, przeżywać w szerszej społeczności. Dlatego w ramach współpracy w parafiami w Bielsku i Białej, …

Zebranie 5.09.2022

Poniedziałek 18:30 Zebranie otworzył przewodniczący rady ks. Piotr Szarek modlitwą z prośbą o błogosławieństwo dla obrad oraz wsparciem luteran z Botswany. Na marginesie polecamy Cykl modlitw o Kościoły członkowskie Światowej Federacji Luterańskiej. Po odczytaniu protokołu z poprzedniego zebrania, proboszcz podziękował za prace porządkowe przy kościele w Kamienicy. Odbywały się one w dwie soboty przed naszym świętem parafialnym. Temat Kamienicy był na tym spotkaniu często poruszany. Informowano i dyskutowano o następujących kwestiach …

Wprowadzenie rady parafialnej

W niedzielę 16 stycznia 2022 r. w parafii w Starym Bielsku wprowadzono w urzędowanie nową radę parafialną oraz komisję rewizyjną. Wprowadzenia dokonał biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago, który wygłosił kazanie. Nabożeństwo połączone było z Wieczerzą Pańską. Po nabożeństwie odbyło się w kościele krótkie spotkanie członków rady z biskupem.

Wybory Rady Parafialnej oraz Komisji Rewizyjnej – wyniki

21 listopada 2021r. po nabożeństwie odbyło się prowadzone przez ks. Radcę Waldemara Szajthauera Zgromadzenie Parafialne, na którym wybrano Radę Parafialną oraz Komisję Rewizyjną nowej kadencji. Nowo wybrani członkowie Komisji Rewizyjnej: Renata Konderla, Jan Śliwka, Patrycja Twardzik, Szymon Zipser. Zastępcy:Halina Konieczna, Anna Tyborska. Nowo wybrani członkowie Rady Parafialnej: Maria Bielak, Szymon Blaszczyk, Jakub Cieślar, Edward Gansel, Krzysztof Gansel, Piotr Heinrich, Ryszard Jura, Marek …

3 Niedziela po Epifanii

Podczas nabożeństwa bp Adrian Korczago dokonał wprowadzenia w urzędowanie Radę Parafialną wybraną przez Zgromadzenie Parafialne w dniu 20 listopada 2016r. Wprowadzeni w urzędowanie członkowie Rady Parafialnej: Maria Bielak, Krzysztof Gansel, Piotr Heinrich, Ryszard Jura, Marek Konderla, Henryk Mikler, Urszula Śliwka, Alicja Twardzik, Krzysztof Tyrna. Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił bp Adrian Korczago, a uroczystość uświetniły śpiewem chóry Cantate oraz parafialny.