Warsztaty w Manufakturze smaku

W środę 16 listopada, 11 pan z naszej parafii w towarzystwie jednego młodzieńca i jednego seniora, wzięło udział w warsztatach w Manufakturze  smaku w Brennej.

Co tam się działo, jakie wspaniałości były tworzone, jakie było zaangażowanie uczestników i jakie talenty zdobnicze zostały przy tym ujawnione, najlepiej  o tym świadczą zdjęcia.

Pojawiły się pomysły kolejnych miejsc do zwiedzania – „Dom chleba”, zakłady mięsne, na szczęście nikt jeszcze nie wspomniał  o gorzelni.

Uczestnicy wyrażają wdzięczność organizatorom i podziękowanie Radzie parafialnej za dofinansowanie kosztów uczestnictwa. Zdobyta wiedza i umiejętności zostaną wykorzystane przy wypiekach na kiermasz świąteczny. Zachęcamy wszystkich do udziału we wszystkich formach integracji parafian oraz ich nagłaśniania i wspieranie.

Edward Gansel