Wieczór Chwały w Dzięgielowie

20 listopada w ramach spotkania młodzieżowego, mogliśmy uczestniczyć w Wieczorze Chwały. Jest to comiesięczne spotkanie organizowane przez parafię w Dzięgielowie. W listopadzie ks. Marek Londzin zaprosił praktykanta naszej parafii Łukasza Stachelka do wygłoszenia rozważania. Wspólnie z młodzieżą wielu parafii Diecezji Cieszyńskiej, mogliśmy oddawać Bogu chwałę poprzez śpiew oraz czytanie Bożego Słowa. W śpiewie prowadził nas zespół Ustrońskiej parafii SDG (skrót od Soli Deo Gloria).