Zebranie 17.04.2023

Zebranie rozpoczął powitaniem i modlitwą ks. Piotr Szarek.

Pod przewodnictwem ks. Piotra Szarka i w obecności radnych, Gabriela Beskidzka złożyła ślubowanie – została oficjalnym członkiem rady parafialnej. Następnie przedstawiła się i opowiedziała krótko o sobie.

W kolejnym punkcie rada omówiła wydarzenia w parafii oraz sprawy związane z jej działalnością w ostatnim miesiącu. Ks. Piotr Szarek przekazał podziękowania od Państwa Czyżów, którzy wyrazili wdzięczność za przygotowanie i transmisję wspomnienia naszego organisty i dyrygenta Jana Czyża.

Następnie komisja do spraw nieruchomości omówiła przeprowadzone rozmowy negocjacyjne:

  • 20.03.2023, w ratuszu w Bielsku-Białej z wiceprezydentem miasta Piotrem Kucią. Spotkanie dotyczyło aneksowania umowy ze Szkołą Podstawową nr 23 w Kamienicy w tym podniesienia kwoty czynszu za budynek przy ul. Jeżynowej 3, w którym mieści się szkoła.
  • 20.03.2023, w ratuszu w Bielsku-Białej z konserwatorem miejskim Jackiem Koniecznym. Spotkanie dotyczyło procedur otrzymywania dofinansowania na obiekty zabytkowe, w kontekście naszego kościoła w Kamienicy.
  • 27.03.2023 odbyła się wizja lokalna w szkole w Kamienicy i kościele w Kamienicy w towarzystwie konserwatora miejskiego Jacka Koniecznego. 

Rada parafialna uznała, że w obliczu awarii rynien na kościele w Kamienicy, odkłada malowanie dachu na kaplicy w Starym Bielsku, na rzecz pilniejszej naprawy wspomnianej rynny.

Przekazano informację o użytkowaniu kaplicy w Starym Bielsku przez zakład pogrzebowy „Skrzyp” oraz planowanej cesji liczników elektrycznych.

Zwrócono uwagę na potrzebę napisania wniosku do zakładu energetycznego o zmianę przyłącza elektrycznego na trójfazowy w budynku w Wapienicy przy Jaworzańskiej 4.

Dyskutowano również o ofercie wykonania prac remontowych małych sal w przyziemiu w budynku przy ul. Sobieskiego 120 oraz zakresie tych prac. Przedstawiono możliwości i dyskutowano nad problematyką wykonania odwodnienia i osuszenia ściany wschodniej budynku przy ul. Sobieskiego 120.
Rada parafialna zachęca wszystkich chętnych do włączenia się aktywnie do prac przygotowawczych do tego remontu. Pomieszczenia te mają służyć nam wszystkim, a szczególnie naszym dzieciom. Prosimy kontaktować się z radnymi lub księżmi, jeżeli chcecie włączyć się do tych prac. Planujemy oddać wyremontowane sale do użytku jeszcze w tym roku.

W kolejnym punkcie zostały omówione pisma skierowane do rady. W tym: pismo od najemcy budynku przy ul. Sobieskiego 118 (szkoły w przygotowaniu); pismo od najemcy budynku w Wapienicy przy ul. Jaworzańskiej 4 oraz ocenę generalnego wizytatora lekcji religii, dotyczącą prowadzenia lekcji przez ks. Artura Woltmana. Wszystkie te pisma rada przedyskutowała i odniosła się do próśb i problematyki w nich zawartych.

Następnie proboszcz przedstawił informację o obecnej grupie konfirmacyjnej. Konfirmacja zaplanowana jest na 14.05.2023 w czasie nabożeństwa. Egzamin konfirmantów zaplanowano na 7.05.2023. Konfirmantów w tym roku jest siedmioro. Dyskusja przeszła na tematy związane z młodzieżą w naszej parafii. Dyskutowano w jaki sposób można ożywić tę ważną w oczach rady grupę parafian.

Omówiono również krótko pamiątkę założenia w Starym Bielsku i Kamienicy. Zaproszenie do Starego Bielska na 18.06.2023 przyjęła ks. Halina Radacz z Żyrardowa. Zaproszenie do Kamienicy na 27.08.2023 przyjął ks. Adrian Lazar ze Szczytna.

Następnie rada przeszła do tematu wynagrodzeń pracowników i duchownych naszej parafii.

Najpierw skarbnik Adam Kropek rzeczowo przedstawił rozliczenia finansów oraz zestawienie rocznych sald za ostatnie pięć lat. Przedstawił również obecne oraz prognozowane na 2024 rok przychody parafii.

W tym kontekście rada debatowała i podejmowała decyzje nad stawkami wynagrodzeń pracowników.

W ramach wolnych wniosków:

  • przekazano informację, że nasza parafia nie dostała się do programu półkolonii z amerykanami organizowanych przez Centrum Misji i Ewangelizacji. Przedstawiono propozycję aby zorganizować we własnym zakresie dni dobrej nowiny dla dzieci z klas: 1-3. Szczegółowe informacje pojawiają się w późniejszym terminie.
  • Kurator Alicja Twardzik wraz z mężem ufundują tablice z numeracją pieśni do kościoła w Kamienicy. Jesteśmy wdzięczni za ten dar pracy, czasu i pieniędzy.
  • Zaproponowano, aby w trakcie założenia zorganizować atrakcje dla dzieci. W tym kontekście odbyła się krótka dyskusja o ogrodzie wewnątrz ogrodzenia, którym wcześniej zajmował się Jan Czyż.
  • Podsumowano również rekolekcje dla rad parafialnych. Wszyscy uczestnicy mieli podobne wrażenie, że rady parafialne poświęcają nieproporcjonalnie dużo czasu na tematy administracyjne i gospodarcze względem tematów religijnych, ewangelizacyjnych i społecznych.
  • Przekazano informację o wycenie materiałów na mównicę do sali parafialnej.
  • Alicja Twardzik podsumowała warsztaty rękodzielnicze. Przekazała, że uczestnicy byli zadowoleni z tej formy aktywności. Ponadto zrobione kartki konfirmacyjne będą dostępne w sprzedaży.
  • Następnie rada ustaliła kolejny termin spotkania przy kawie po nabożeństwie na 21.05.2023.

To intensywne spotkanie zakończył modlitwą wikariusz ks. Artur Woltman.