Zebranie 17.10.2022

Poniedziałek 18:30

Zebranie otworzył przewodniczący rady ks. Piotr Szarek modlitwą oraz przedstawił plan spotkania.

Zaraz potem został odczytany i zatwierdzony protokół z poprzedniego zebrania.

Pierwszym tematem było błogosławieństwo pierwszoklasistów, do którego przystąpi w tym roku dziesięcioro dzieci. Odbędzie się ono 30.10.2022 w trakcie nabożeństwa o 9:30.

Zbliża się Pamiątka Reformacji. Chcemy to szczególne dla nas ewangelików święto, przeżywać w szerszej społeczności. Dlatego w ramach współpracy w parafiami w Bielsku i Białej, organizujemy wspólne obchody. Zapraszamy wszystkich 31.10.2022 w poniedziałek do parafii w Bielsku, na plac Marcina Lutra o godzinie 17:00. W związku z tym rada uchwaliła, że w tym roku nabożeństwo w dniu Pamiątki Reformacji w naszej starobielskiej parafii się nie odbędzie.

Następnie rozmawiano o upominkach w ramach gwiazdki seniorów oraz gwiazdki dla dzieci i młodzieży. W tym roku na gwiazdce dla młodszych parafian, wystąpi zespół teatralny Eden. Upominki zostały ustalone, ale owiane są tajemnicą, aby nie zepsuć niespodzianki 😉. Jednocześnie przypominamy, że jest otwarta celowa lista składek na gwiazdki parafialne.

W pierwszą niedzielę adwentu tj. 27.11.2022 odbędzie się w dużej sali parafialnej Charytatywny kiermasz adwentowy. Zebrane środki zostaną przekazane na wsparcie Ewangelickiego Domu Opieki SOAR w Bielsku. Ponadto, przez cały listopad odbywać się będą warsztaty, na których wspólnie będziemy przygotowywać różne świąteczne rzeczy. Również szkółka zasili zasoby kiermaszowe. Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w warsztatach, a wszystkich zachęcamy, aby wesprzeć cel poprzez udział i kupno przedmiotów oraz łakoci na kiermaszu.

Rada podjęła decyzję o włączeniu się również w tym roku do projektu Prezent pod choinkę organizowanego przez Centrum Misji i Ewangelizacji. Za każdą wpłatę na ten cel serdecznie dziękujemy w imieniu organizatorów oraz obdarowywanych rodzin.

Następnie zajęto się szeregiem spraw administracyjnych:

  • poinformowano, że dach na dozorcówce w Starym Bielsku został naprawiony,
  • system centralnego ogrzewania w kościele w Starym Bielsku w dalszym ciągu jest w trakcie wymiany – występują problemy z dostępem do specjalistycznych części systemu, przez co obecnie ogrzewanie w kościele pozostaje wyłączone,
  • trwa wymiana pieca oraz finalizacja przyłącza gazowego w dozorcówce w Kamienicy,
  • montaż ławki przy wejściu do kościoła w Kamienicy został zaplanowany na wiosnę,
  • zaznaczono potrzebę częściowej modernizacji oświetlenia w kościele w Kamienicy,
  • zaznaczono potrzebę renowacji / odmalowania ścian oraz katafalku w kaplicy cmentarnej w Starym Bielsku,
  • dyskutowano o zakresie obowiązków funkcji kościelnego w naszej parafii.

Przedstawiono informację o zainteresowanych wynajmem budynku przy ul. Sobieskiego 118. Przy okazji przypominamy, że parafia czynnie poszukuje najemców tego budynku.

Następnie rada podjęła decyzję o przyjęciu oferty na wymianę okien w budynku przy ul. Sobieskiego 118.

Przedstawiono informację o oficjalnym zawiązaniu się chóru w naszej parafii. W dalszym ciągu zachęcamy wszystkich zainteresowanych śpiewniem do zaangażowania się. Pierwsza próba odbędzie się 25.10.2022 o godzinie 18:30, następnie chórzyści regularnie spotykać się będą w każdy wtorek o godzinie 18:30 w byłej salce aerobikowej (obecnie chóralnej). ZAPRASZAMY!

Omówiono propozycję dokupienia ławki do ostatniego rzędu w kościele w Starym Bielsku.

Podjęto decyzję o zakupieniu nowej ławy organisty w Starym Bielsku.

Przedstawiono informację o przeprowadzonej regulacji i strojeniu organ w Starym Bielsku przed festiwalem Musica Reformata.

Przedstawiono i omówiono plan remontu cokołu kościoła w Starym Bielsku oraz jego zabezpieczenia od góry blachą ochronną.

Następne zebranie zaplanowano na 7.11.2022.

Spotkanie zakończył modlitwą wikariusz ksiądz Artur Woltman.

Zachęcamy, aby pomysły lub uwagi dotyczące życia naszej społeczności przedstawiać pisemnie w kancelarii parafialnej lub bezpośrednio radnym.