Zebranie 20.02.2023

Ks. Piotr Szarek otworzył spotkanie modlitwą i Słowem Bożym. Po przeczytaniu i zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego zebrania przystąpiono do kolejnych punktów zebrania.

W pierwszej kolejności rada przyjęła rezygnację Marii Bielak z funkcji skarbnika rady parafialnej. Ksiądz proboszcz podziękował jej za dotychczasową służbę. W dalszym kroku rada dokonała wyboru następcy. Na funkcję skarbnika rada parafialna wybrała Adama Kropek. Dziękujemy pani Marii za poświęcony czas i wysiłek, a panu Adamowi życzymy wytrwałości i Bożego prowadzenia na nowym stanowisku.

Następnie komisja ds. nieruchomości przedstawiła raport ze swojego spotkania:

 • propozycje warunków przedłużenia umowy wynajmu przestrzeni w wierzy kościelnej na rzecz anten nadawczych firmy telekomunikacyjnej T-mobile,
 • propozycja rewaloryzacji czynszu z wynajmu szkoły w Kamienicy przy ul. Jeżynowej 3 oraz informacja o planowanym spotkaniu w tej kwestii z naczelnik wydziału edukacji i sportu w Bielsku-Białej,
 • w związku z powyższym padła propozycja zorganizowania wizji lokalnej w budynku przy ul. Jeżynowej 3,
 • propozycja rozszerzenia przestrzeni wynajmu dla zakładu pogrzebowego Skrzyp w kaplicy cmentarnej w Starym Bielsku; podział licznika prądu dla działalności zakładu pogrzebowego oraz przestrzeni grabarza; propozycja malowania wnętrza kaplicy.
 • jako ostatni punkt komisja podjęła temat remontu budynku przy ul. Jaworzańskiej 4. W jego ramach rada oglądała zdjęcia z wizji lokalnej oraz zarys kosztorysu remontu. Rada podjęła decyzję, że remont będzie wykonywany. Dalsze decyzje są zależne od rozmów z obecnym najemcą oraz innymi potencjalnymi najemcami tego budynku. Przy tej okazji odczytano korespondencję od obecnego najemcy oraz zaplanowano spotkanie.

Parafia otrzymała w darze rzutnik nowszej generacji na wyposażenie dużej sali parafialnej. Jako uzupełnienie, zakupiliśmy również nowy ekran do prezentacji. Najbliższa okazja, aby zobaczyć ten sprzęt, to nabożeństwo rodzinne 26 lutego o godzinie 12:00. Zapraszamy. Oczywiście nie tylko, aby obejrzeć ekran, ale przede wszystkim przeżyć wspólny czas uwielbienia Boga, kontemplacji oraz społeczności w gronie międzypokoleniowym.

Nasz parafianin wykonał malowanie pawłacza w Kamienicy oraz wyrównanie nierówności posadzki wewnątrz kościoła w Starym Bielsku. Bardzo dziękujemy oraz doceniamy wkład pracy, czasu i inicjatywy.

Następnie przedstawiono wnioski ze spotkania podsumowującego okres świąteczny (listopad-grudzień). W jego ramach wypisano dobre praktyki oraz problemy, na które się natknęliśmy w czasie organizacji imprez:

 • warsztaty kiermaszowe
 • kiermasz
 • adwentowe spotkanie rodzinne
 • gwiazdka seniorów
 • gwiazdka dzieci
 • bal karnawałowy
 • pakowanie paczek (prezent pod choinkę)

W kolejnym punkcie przedstawiono propozycję realizacji projektu identyfikacji wizualnej naszej parafii. Będzie się on wiązać z przygotowaniem logo oraz wielu elementów graficznych począwszy od papierowych np. szablonów i oznaczeń dokumentów, pieczęci, wizytówek, plakatów, a kończąc na elektronicznych takich jak szablony prezentacji, postów dla mediów społecznościowych, czy szablonów korespondencji elektronicznej. W ramach tego projektu chcemy również przygotować spójną grafikę strony internetowej. Projekt dotyczy każdej przestrzeni informacyjnej, która wymaga reprezentacji wizualnej naszej społeczności. Rada przyjęła tę propozycję, w związku z czym, w niedalekiej przyszłości rozpoczną się prace w tym temacie.

Następnie przedstawiono szereg usterek do naprawy w najbliższym czasie oraz propozycje remontowe:

 • nie działa oświetlenie drogowe na wysokości naszego kościoła w Starym Bielsku przy ul. Sobieskiego (prosimy zachowywać szczególną ostrożność na czas tej awarii w momencie przyjazdu do parafii oraz wyjazdów z naszych bram, szczególnie późnym popołudniem i wieczorem – widoczność pieszych jest mocno ograniczona),
 • po okresie roztopów odnotowano usterki rynny na kościele w Starym Bielsku,
 • zaplanowano wizję lokalną i spotkanie z doradcą konserwatorskim w sprawie remontu cokołu kaplicy w Kamienicy,
 • przedstawiono potrzebę remontu schodów i wejścia do kaplicy w Kamienicy oraz rozważenie zabezpieczenia tych elementów przed ponownymi uszkodzeniami,
 • zaproponowano renowację ogrodzenia z tyłu kaplicy w Kamienicy oraz wymianę lub odświeżenie kinkietów w kaplicy w Kamienicy.

W kolejnym punkcie przedstawiono kalendarium wydarzeń w nadchodzącym wiosennym czasie:

 • 3.03.2023 (piątek) 17:00: nabożeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy, które zostało przygotowane przez kobiety z Tajwanu. Nabożeństwo to odbędzie się w dużej sali parafialnej. Organizujemy go wspólnie z parafiami w Białej i Bielsku.
 • 12.03.2023 (niedziela) po nabożeństwie: Krzysztof Bas zaprasza na pasyjny mini koncert organowy. W programie utwory Jana Sebastiana Bacha oraz Dietricha Buxtehude oraz krótkie wprowadzenie przez wykonawcę.
 • 18.03.2023 (sobota) 11:00: warsztaty dla rodzin o Komunii Świętej dla dzieci. Poprowadzi je Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska – rzecznik prasowy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.
 • 1.04.2023 (sobota): w ramach wspomnienia w rocznicę śmierci Jana Czyża, organizujemy we współpracy z Grzegorzem Przemykiem ekumeniczny koncert chórów pieśni pasyjnej,
 • 2.04.2023 (niedziela): wspomnienie Jana Czyża w czasie nabożeństwa oraz przemarsz na grób pana Janka po nabożeństwie.  
 • 7.05.2023 (niedziela) po nabożeństwie: egzamin konfirmantów.
 • 14.05.2023 (niedziela) w trakcie nabożeństwa: konfirmacja.
 • 20.05.2023 (sobota): spotkanie dla małżeństw, poprowadzi ks. Katarzyna Kowalska z Centrum Misji i Ewangelizacji oraz z parafii w Pokoju.

Następnie rada przeszła do punktu w którym debatowała na temat struktury cennika opłat za prolongaty miejsc cmentarnych. Została doprecyzowana definicja osób płacących składki, jako osób, które zapłaciły składkę kościelną w dowolnej parafii ewangelicko-augsburskiej w Polsce za zeszły rok. Ponadto zwrócono uwagę na potrzebę sformułowania formalnego regulaminu cmentarza.

Następnie rada doprecyzowała stanowisko w temacie organizacji półkolonii dla dzieci w sierpniu oraz wyjaśniła nieprawidłowości organizacyjne. Na chwilę obecną nasza parafia jest zgłoszona do programu „Półkolonie z angielskim” organizowanym przez Lutheran Church Missouri Synod oraz Centrum Misji i Ewangelizacji – oczekujemy na decyzję organizatorów.

W kolejnym punkcie obrad zaproponowano powrócenie do organizacji spotkań po nabożeństwach niedzielnych. Wyrażono ogólne poparcie dla inicjatywy, jednak kwestie organizacyjne pozostają jeszcze otwarte. Wskazano, że dobrym terminem do rozpoczęcia takich spotkań będzie 2 kwietnia w ramach wspomnienia Jana Czyża.

Następnie poruszono temat ankiety, którą zaproponowała kurator Alicja Twardzik na zgromadzeniu parafialnym odnośnie zmiany godzin nabożeństw. Krótko debatowano nad jej formułą oraz delegacją zadań.

Na końcu podniesiono wewnętrzny temat organizacyjny rady parafialnej oraz zarządzania zadaniami i zasobami elektronicznymi rady.

Proboszcz zakończył spotkanie modlitwą i wspólnym śpiewem.