Zgromadzenie Parafialne

W niedzielę 5 czerwca 2022 po nabożeństwie odbędzie się sprawozdawcze i wyborcze Zgromadzenie Parafialne. Część sprawozdawcza dotyczyć będzie działalności gospodarczej, natomiast podczas części wyborczej wybierać będziemy delegatów Parafii do Synodu Diecezjalnego.

Kandydatów zgłaszać można pisemnie w kancelarii parafialnej lub na ręce Proboszcza do niedzieli 22 maja włącznie.