25-lecie ordynacji ks. Piotra Szarka

W Święto Wniebowstąpienia, 17 maja obchodziliśmy 25 rocznicę ordynacji naszego proboszcza.
Ks. Piotr Szarek był ordynowany 17 maja 1987r.
Po nabożeństwie wszyscy parafianie zostali zaproszeni na spotkanie w ogrodzie parafialnym.