Pamiątka poświęcenia w Kamienicy

W kościele w Kamienicy 28 sierpnia obchodziliśmy 123 pamiątkę poświęcenia tego kościoła.

Kazanie wygłosiła ks. Karina Chwastek-Kamieniorz z parafii w Goleszowie.