Pielgrzymka dla klimatu

Z Bonn w Niemczech 9 września 2018 roku wyruszyła do Katowic 3. Ekumeniczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwości Klimatycznej.
Była ona związana z odbywającą się w grudniu Konferencją Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu.

Uczestnicy pielgrzymki chcieli zamanifestować konieczność podjęcia działań ograniczających zmiany klimatyczne. W ramach polskiego etapu swojej podróży odwiedzili także Bielsko-Białą. Spotkanie z gośćmi z Niemiec „gdzieś na 1700 kilometrze Pielgrzymki dla Klimatu” w naszej parafii odbyło się w środę 28 listopada. Pielgrzymi opowiedzieli o swojej podróży dla sprawiedliwości klimatycznej.

Następnego dnia, po krótkiej modlitwie w kościele w Starym Bielsku, pielgrzymka ruszyła do Pszczyny.