Półkolonie zimowe

W pierwszym tygodniu ferii zimowych (12-16 luty), odbyły się Półkolonie Zimowe dla dzieci. W tym roku tematem przewodnim była „Boża zbroja”, którą Apostoł Paweł opisuje w Liście do Efezjan 6. Przez kolejne dni poznawaliśmy kolejne elementy Bożej zbroi oraz sami wykonywaliśmy niektóre jej elementy.

Ks. Łukasz Stachelek