Wycieczka Śladami Ewangelików Bielskich

We wrześniową sobotę 17.09.2011 starobielscy konfirmanci pod opieką księdza i katechety w grupie kilkunastu osób przeszli małym szlakiem spacerowym Niektórymi Śladami Bielskich Ewangelików od kościoła i grodziska w Starym Bielsku ulicą Sobieskiego do pierwszego wybudowanego jako ewangelicki w Bielsku kościoła Św. Trójcy przy tej samej ulicy, który w roku 2008 obchodził 400 lat (!!!) swojego poświęcenia od dnia 24.06.1608. Następnie przeszliśmy pod pomnik Marcina Lutra, dzieło F. Vogla z 1900r i Stary Cmentarz Bielski przy ul. Modrzewskiego ukryty za piękną zamknięta bramą i murem. Cmentarz ten poświęcono 10.02.1833r. Piękne groby i olbrzymie grobowce bielskich ojców założycieli przemysłu i kultury bielskiej XIXw. spoczywają w gęstwinie i zapomnieniu, i tylko zamkowa wystawa fotograficzna „Ogrody Pamięci” w roku 2010 przypomniała o istnieniu tej nekropoli bielszczanom XXIw. Wycieczkę zakończyliśmy na tzw. nowym cmentarzu bielskim przy ul Listopadowej (dawna Parkowa) zakładanym w latach 1909-1911 z piękną kaplicą wyposażoną w organy i wielki drewniany krucyfiks ołtarzowy w otoczeniu witraży chrześcijańskich symboli, wśród których znalazł się i motyl – znak nadziei zmartwychwstania.

ks. Piotr Szarek