Zmiana na stanowisku wikariusza

Zgodnie z decyzją Konsystorza ks. Artur Woltman początkiem lutego zostaje przeniesiony do parafii w Cieszynie. Wikariuszem w Starym Bielsku zostanie ks. Marek Londzin, który dotychczas służył w parafii w Dzięgielowie. Więcej informacji na stronie bik.luteranie.pl.

Serdecznie dziękujemy ks. Arturowi za wieloletnią, ofiarną służbę w naszej parafii. Jednocześnie chcemy z nadzieją na dobrą i owocną współpracę powitać w naszym zborze ks. Marka.