Wybrani i umiłowani

Tekst kazalny: Księga Jeremiasza 1,4-10:Doszło mnie słowo Pana tej treści:Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem cię.Wtedy rzekłem: Ach, Wszechmocny Panie! Oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody.Na to rzekł do mnie Pan: Nie mów: Jestem jeszcze młody! Bo do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę.Nie bój się ich, bo Ja jestem z tobą, aby cię …

Kazanie na 8 Niedzielę po Trójcy Świętej

Tekst kazalny: 1 List św. Pawła do Koryntian 6,9-14.18-20:Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy,Ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą.A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam …

Dobry Pasterz

Tekst kazalny: Ewangelia Jana 10,11.27.28:Ja jestem dobry pasterz.Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną.I Ja daję im żywot wieczny. Dzisiaj na polach Starego Bielska nie widzimy już pasterzy.W dawnych czasach pasterze pilnowali swych stad. Dzisiaj funkcję tę sprawuje elektryczny pasterz, dzięki któremu zwierzęta hodowlane nie mogą wyjść poza obręb danego pastwiska. Bardzo dawno temu izraelscy pasterze mieszkali w namiotach, aby wygodnie mogli się przemieszczać. Pasterze …

Kazanie na I Św. Zmartwychwstania Pańskiego

Tekst kazalny: 1 Tes. 4,13-18:A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności, co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei.Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli.A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw …

Wielki Tydzień – wielką szansą na zmianę

Tekst kazalny: Księga Izajasza 50,4-9:Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem, każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą.Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem ani się nie cofnąłem.Mój grzbiet nadstawiałem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę; mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem.Lecz Wszechmogący Pan pomaga mi, dlatego nie zostałem zhańbiony, dlatego uczyniłem moją twarz …

Kazanie pasyjnego nabożeństwa tygodniowego

Tekst kazalny: Treny 3, 22-23:Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo. Mieszkam w przepięknej górskiej miejscowości w Beskidach na ziemi cieszyńskiej. Z okien mojego mieszkania często o poranku mogę podziwiać cudowność Bożego stworzenia. Widzę ją we wschodzie słońca, barwach nieba, bieli śniegu. Widzę szadź, która położyła się zimą na gałązkach drzew, i w promieniach porannego słońca stwarza przepiękny, niezapomniany widok. Cudowne jest Boże stworzenie, nie tylko …

Bóg przychodzi, zbawia i pociesza

Tekst kazalny: Obj 7,9-17:Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach.I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka.A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców, i czterech postaci, i upadli przed tronem na twarze swoje, i oddali pokłon Bogu,Mówiąc: Amen! Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, …

Kazanie na Boże Narodzenie

Tekst kazalny: 1 Jana 3,1-6:Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał.Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest.I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty.Każdy, kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech …

Kazanie na 4 Niedzielę Adwentu (gwiazdka dla dzieci)

Tekst kazalny: 2 Kor 1, 18-20:Jak wierny jest Bóg, tak słowo nasze do was nie jest równocześnie „Tak” i „Nie”.Albowiem Syn Boży Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był równocześnie „Tak” i „Nie”, lecz w nim było tylko „Tak”.Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje „Tak”; dlatego też przez niego mówimy „Amen” ku chwale Bożej. Umiłowane Siostry i Bracia w Chrystusie! Dzisiejsze adwentowe nabożeństwo jest inne niż te, które są już za nami, gdyż połączone jest z Gwiazdką Szkółki …

Boża wszechmoc

Tekst kazalny: I Księga Królewska 19,11-12:A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały szedł przed Panem; lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu nie było Pana.A po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. Kryzys. Całkowite załamanie. Utrata sił. Brak nadziei. Czy ktoś z nas coś takiego już w życiu odczuwał?Cierpienie nie jest obce nikomu. Fragment z I Ks. Królewskiej nic nam nie mówi o cierpieniu. Czytamy w nim …