Kazanie na Wigilię Bożego Narodzenia

Tekst kazalny: Ewangelia Jana 7,28-29:Wtedy Jezus wołał w świątyni, ucząc i mówiąc: I znacie mnie, i wiecie, skąd jestem, a przecież sam od siebie nie przyszedłem, gdyż godzien wiary jest Ten, który mnie posłał, a którego wy nie znacie.Ja go znam, bo od niego jestem i On mnie posłał. W czasie Bożego Narodzenia w szczególny sposób wkracza do naszych domów światłość. W sam czas Świąt Godowych zapalamy światła na choince, świecznikach świątecznych, łańcuchach i neonach. Światła świecą na …

Kazanie na 3 Niedzielę Adwentu

Tekst kazalny: Księga Izajasza 40,1-11:Pocieszajcie, pocieszjcie mój lud, mówi wasz Bóg!Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy.Głos się odzywa: Przygotujcie na pustyni drogę Pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego!Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone; co nierówne, niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech staną się doliną!I objawi się chwała Pańska, i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, …

Módl się wytrwale!

Tekst kazalny: Ewangelia Marka 7,27:(Jezus) rzekł do niej: Pozwól, aby wpierw nasyciły się dzieci, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. Może już nieraz zdarzyło się nam, że czyjaś odpowiedź nas zraniła, bo została wypowiedziana w sposób opryskliwy, lub celowo użyto w niej złośliwych słów. Tak też możemy z początku zrozumieć odpowiedź Jezusa na prośbę matki córki niewiasty greckiej. Czytamy w wersecie poprzedzającym werset 27, że „…niewiasta, której córka miała ducha nieczystego, skoro usłyszała o nim, przybiegła i padła mu do nóg. …

Kazanie na 12 Niedzielę po Trójcy Świętej

Tekst kazalny: Dzieje Apostolskie 3,1-10:A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy, o dziewiątej.I niesiono pewnego męża, chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę.Ten ujrzwszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę.A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego rzekł: Spójrz na nas.On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma.I rzekł Piotr: Srebra i złota …

Wybrani i umiłowani

Tekst kazalny: Księga Jeremiasza 1,4-10:Doszło mnie słowo Pana tej treści:Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem cię.Wtedy rzekłem: Ach, Wszechmocny Panie! Oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody.Na to rzekł do mnie Pan: Nie mów: Jestem jeszcze młody! Bo do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę.Nie bój się ich, bo Ja jestem z tobą, aby cię …

Kazanie na 8 Niedzielę po Trójcy Świętej

Tekst kazalny: 1 List św. Pawła do Koryntian 6,9-14.18-20:Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy,Ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą.A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, …

Dobry Pasterz

Tekst kazalny: Ewangelia Jana 10,11.27.28:Ja jestem dobry pasterz.Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną.I Ja daję im żywot wieczny. Dzisiaj na polach Starego Bielska nie widzimy już pasterzy.W dawnych czasach pasterze pilnowali swych stad. Dzisiaj funkcję tę sprawuje elektryczny pasterz, dzięki któremu zwierzęta hodowlane nie mogą wyjść poza obręb danego pastwiska. Bardzo dawno temu izraelscy pasterze mieszkali w namiotach, aby wygodnie mogli się przemieszczać. Pasterze …

Kazanie na I Św. Zmartwychwstania Pańskiego

Tekst kazalny: 1 Tes. 4,13-18:A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności, co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei.Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli.A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy …

Wielki Tydzień – wielką szansą na zmianę

Tekst kazalny: Księga Izajasza 50,4-9:Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem, każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą.Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem ani się nie cofnąłem.Mój grzbiet nadstawiałem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę; mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem.Lecz Wszechmogący Pan pomaga mi, dlatego nie zostałem zhańbiony, dlatego uczyniłem moją twarz …

Kazanie pasyjnego nabożeństwa tygodniowego

Tekst kazalny: Treny 3, 22-23:Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo. Mieszkam w przepięknej górskiej miejscowości w Beskidach na ziemi cieszyńskiej. Z okien mojego mieszkania często o poranku mogę podziwiać cudowność Bożego stworzenia. Widzę ją we wschodzie słońca, barwach nieba, bieli śniegu. Widzę szadź, która położyła się zimą na gałązkach drzew, i w promieniach porannego słońca stwarza przepiękny, niezapomniany widok. Cudowne jest Boże stworzenie, nie tylko …