Goście z ŚFL

W niedzielę 17 września gościliśmy w naszej parafii przedstawicieli Kościołów
ewangelickich zrzeszonych w Światowej Federacji Luterańskiej, której XIII Zgromadzenie Ogólne odbywało się od 13 do 19 września w Krakowie. Przyjechali do nas: bp Marianne Christiansen z Danii, bp Bidhan Kumar Nayak z Indii, ks. Patras Marandi Star z Nepalu, ks. Vanessa Ming z Hongkongu i Kadre Arikainen z Estonii.
Goście zostali powitani zgodnie ze staropolskim zwyczajem chlebem i solą oraz zgodnie ze starobielskim poczuciem gościnności kawą, herbatą, owocami i ciastem, które przygotowały wolontariuszki z naszej parafii. Następnie udali się do kościoła na nabożeństwo, które rozpoczęło się wyjątkowo o 10:30 – właśnie po to, żeby jadący do nas z Krakowa goście mogli na nie zdążyć. Wszyscy zgromadzeni zostali przywitani przez proboszcza parafii ks. Piotra Szarka, który przedstawił delegatów zborownikom.
Odwiedzający otrzymali zestaw gadżetów upominkowych z Urzędu Miasta na pamiątkę ich wizyty w Bielsku-Białej. Później głos zabrał bp Nayak z Indii, przybliżając w swoim pozdrowieniu hasło zgromadzenia „Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja”, a po nim do zebranych zwrócił się wiceprezydent Bielska-Białej Adam Ruśniak, który w swoim przemówieniu podkreślił wkład ewangelików w rozwój naszego dwumiasta.
Całe nabożeństwo prowadzone było po polsku i po angielsku. Tekst liturgiczny
Starego Testamentu na 15. Niedzielę po Trójcy Świętej czytały w obu językach Anna Kropek i Paulina Adamczyk. Kazanie oparte o tekst z Ewangelii św. Jana 14,15-22.26-27 wygłosiła duńska biskup, zachęcając do wyrażania swojej wiary w miłości, przekraczania narzucanych sobie ograniczeń i narzucanych nam granic oraz aktywnego dążenia do pokoju za przykładem Jezusa. Nabożeństwo upiększył śpiewem chór parafialny pod dyrekcją Karola Śliwki, a za oprawę muzyczną odpowiadał nasz młodszy organista Paweł, który zaprosił do współpracy fagocistę Wiktora. Sakrament Wieczerzy Pańskiej sprawowali nasi duszpasterze wraz z gośćmi, a błogosławieństwa końcowego udzieliła po duńsku biskup Christiansen. Po wysłuchaniu postludium wszyscy uczestnicy nabożeństwa zostali zaproszeni do pamiątkowego zdjęcia przed ołtarzem.
W południe goście wraz z wolontariuszami w rodzinnej atmosferze udali się na obiad do restauracji White House przy lotnisku w Aleksandrowicach, a następnie wybrali się na wycieczkę kolejką linową na Szyndzielnię, skąd podziwiali panoramę naszego miasta.
Niedzielne popołudnie obfitowało w ciekawe rozmowy o sytuacji luteran w różnych częściach świata – od Danii, gdzie do Kościoła luterańskiego należy ok. 70% społeczeństwa, po Indie, gdzie Kościół luterański Jeypore spotyka się z ogromnymi trudnościami ze względu na działania obecnych władz państwowych. Wzajemne słuchanie o doświadczanych radościach i trudach, jakie są naszym wspólnym udziałem, zbliżyło do siebie starobielskich parafian i odwiedzających, którzy na koniec wizyty serdecznie dziękowali za tak ciepłe przyjęcie.
Zgromadzenia Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej odbywają się raz na sześć lub siedem lat. Cieszymy się, że i nasza parafia mogła włączyć się w organizację tego wyjątkowego wydarzenia, przyjmując gości i wspólnie przeżywając niedzielne nabożeństwo.