Goście z ŚFL

W niedzielę 17 września gościliśmy w naszej parafii przedstawicieli Kościołówewangelickich zrzeszonych w Światowej Federacji Luterańskiej, której XIII Zgromadzenie Ogólne odbywało się od 13 do 19 września w Krakowie. Przyjechali do nas: bp Marianne Christiansen z Danii, bp Bidhan Kumar Nayak z Indii, ks. Patras Marandi Star z Nepalu, ks. Vanessa Ming z Hongkongu i Kadre Arikainen z Estonii.Goście zostali powitani zgodnie ze staropolskim zwyczajem chlebem i solą oraz zgodnie ze starobielskim poczuciem gościnności kawą, herbatą, owocami i ciastem, …