Pamiątka Założenia i Poświęcenia Kościoła

W niedzielę 23 czerwca 2019 roku w Starym Bielsku obchodziliśmy 202. pamiątkę poświęcenia placu pod budowę kościoła Jana Chrzciciela. Uroczystość zgromadziła wielu zborowników oraz gości z innych parafii. Wspólnie dziękowaliśmy Bogu za kolejny rok łaski i błogosławieństwa, jakimi obdarzał nasz zbór.

Zaproszenie do podzielenia się Słowem Bożym przyjął ks. Sławomir Sikora, proboszcz parafii ewangelickiej ze Szczecina, który przyjechał do Starego Bielska wraz z żoną diakon Izabelą Sikorą oraz dziećmi: Hanią i Mateuszem. Na podstawie Jezusowych słów o największym przykazaniu kaznodzieja zachęcał zebranych do podjęcia refleksji nad istotą tolerancji rozumianej nie jako obojętność czy niechętne znoszenie siebie nawzajem, ale jako autentyczną otwartość na drugiego człowieka, gotowość do wysłuchania i wsparcia w potrzebie.

Kazanie – ks. Sławomir Sikora

O uwalniającej Bożej miłości śpiewał też zespół Cantate w pieśni „Jego miłość zakrywa grzech, ona nie pamięta złego”. Wystąpił również starobielski chór, wyśpiewując życzenia dla parafian: „Krocz, z wiarą wciąż krocz!”

Wychodząc z kościoła można było obejrzeć wyjątkową wystawę „TOleRAnCJA”, którą ks. Sławomir Sikora przywiózł ze Szczecina. Bohaterami projektu zainspirowanego myślą ks. Dietricha Bonhoeffera są szczecińscy parafianie, którzy opisują swoje codzienna doświadczenia w relacjach z osobami, które nie zawsze podzielają ich poglądy czy postawy.

Drugą część święta parafialnego stanowił poczęstunek w parku. Rada parafialna przygotowała stoły i krzesła piknikowe oraz zadbała o zadaszenie na wypadek deszczu. Dzięki temu można było skorzystać z wyjątkowej możliwości wspólnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu i zjedzenia niedzielnego obiadu w postaci smacznego bigosu serwowanego przez parafian. Nie zabrakło również ciasta i kawy sprzedawanych przez niezawodną młodzież.