Koncert „Dzieci śpiewają kolędy” w Cieszynie

30 grudnia nasz chórek dziecięcy uczestniczył w koncercie „Dzieci śpiewają kolędy”, który odbył się w teatrze w Cieszynie.
W koncercie zorganizowanym przez Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie wystąpiły zespoły młodzieżowe i dziecięce z Diecezji Cieszyńskiej i Katowickiej.
Na zakończenie koncertu wszystkie zespoły wraz z publicznością zaśpiewały wspólnie kolędę „Bóg się rodzi”.