Młodzież w Lasowicach

W dniach od 1 do 7 sierpnia 2004. młodzież ze Starego Bielska pojechała do Dzięgielowa, gdzie w Centrum Misji i Ewangelizacji uczestniczyła w szkoleniu w ramach akcji „Filip”. Szkoleniu przewodniczył diakon Paweł Gumpert. Młodzież uczęszczała na wykłady biblijne, uczyła się metod ewangelizacji. Z zainteresowaniem nabywała też wiedzy dotyczącej teatru ulicznego i lalkowego.

W sobotę 7 sierpnia młodzi starobielszczanie przyjechali do Lasowic, gdzie mogli sprawdzić swoje umiejętności pracując z dziećmi. Dzieci uważnie słuchały tego, co młodzież miała im do przekazania o Jezusie. Podczas pracy ewangelizacyjnej oczywiście nie zabrakło dobrej muzyki i gry na gitarze. Dużym powodzeniem cieszyły się przedstawienia z wykorzystaniem muppetów.

Każdego dnia do Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury (gdzie odbywały się zajęcia) przyjeżdżał proboszcz miejscowej parafii ks. Ryszard Pieron (przywoził m. in. smaczne czekolady). Lasowiccy parafianie są bardzo aktywni w życiu publicznym, i np. organizują różne koncerty. Było to także widoczne, kiedy pomagali w organizacji transportu dla dzieci.

Młodzież ze Starego Bielska bardzo miło wspomina zarówno pobyt w CME w Dzięgielowie jak i pobyt w Lasowicach. Podziękowania należą się również rodzicom, którzy pomogli w przewozie młodzieży.

Bożena Zamarska, katechetka

Młodzież przed Lasowickim Centrum Tolerancji i Kultury
Zajęcia plastyczne z dziećmi