Ostatnia Niedziela po Epifanii, pożegnanie ks. Artura Woltmana

Podczas nabożeństwa złożyliśmy podziękowania dla ks. Artura oraz jego małżonki za wieloletnią, ofiarną służbę w naszej parafii.
Ks. Artur Woltman zgodnie z decyzją Konsystorza został przeniesiony do parafii w Cieszynie.

Pieśni: 732, 132, 383, 929, 100, 884. Intr. 23.
Kazanie, ks. Artur Woltman