Pamiątka Reformacji

W uroczystym nabożeństwie z okazji Pamiątki Reformacji uczestniczył Prezydent RP Andrzej Duda.Więcej na luteranie.pl. Tekst kazalny: Mat. 5, 1 -12:Tedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę. A gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie.I otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc:Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.Błogosławieni miłosierni, …