Wielkanoc

Tekst kazalny: List Św. Pawła do Kolosan 3, 1-4:A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale. Zgromadzeni w imieniu Pańskim w kościele w i w domach! Mój rodzony brat, który zwykle mieszka w Irlandii …

6 Niedziela Pasyjna (Palmarum)

Tekst kazalny: Ew. Jana 12, 28-33 (Biblia Ekumeniczna):Jezus modlił się:„Ojcze, uwielbij swoje Imię!Wtedy rozległ się głos z nieba: I uwielbiłem, i znów uwielbię. Stojący zaś tłum, gdy to usłyszał, mówił: Zagrzmiało. Inni mówili: Anioł do Niego przemówił. Jezus natomiast oznajmił: Ten głos rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata będzie wyrzucony na zewnątrz. …

4 Niedziela Pasyjna (Laetare)

Tekst kazalny: 5 Mojżeszowa 8, 2-3. 16-18 (Biblia Ekumeniczna):Pamiętaj o całej twojej drodze, którą wiódł Cię Pan, twój Bóg, przez czterdzieści lat po pustyni, aby cię nauczyć pokory i wystawić na próbę, i aby poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Uczył cię pokory i dawał ci odczuć głód, ale też karmił cię manną, której nie znałeś i nie znali twoi ojcowie, aby ci dać poznać, że nie samym chlebem żyje …

2. Święto Zesłania Ducha Świętego

Tekst kazalny: 1 Kor 12,4-11:A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze …

Pamiątka Reformacji

W uroczystym nabożeństwie z okazji Pamiątki Reformacji uczestniczył Prezydent RP Andrzej Duda.Więcej na luteranie.pl. Tekst kazalny: Mat. 5, 1 -12:Tedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę. A gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie.I otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc:Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.Błogosławieni miłosierni, …

Kazanie wygłoszone w kościele św. Mateusza w Łodzi 14.09.2014

Tekst kazalny: Mt 5,43-48:Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego.A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują,abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią?A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż …

Pamiątka założenia i poświęcenia kościoła

Tekst kazalny: 5 Mż 6,4-9:Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej.Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu.Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając.Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między …

Epifania 2014

Tekst kazalny: Mt 2:Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali:Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon.Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima.I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić?A oni mu rzekli: W Betlejemie Judzkim; bo tak napisał prorok:I ty, Betlejemie, ziemio judzka, …

2 Niedziela Adwentu

Tekst kazalny: Obj 3,7-13:A do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy.Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia.Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść …

Niedziela Wielkanocna

Tekst kazalny: Łuk 24, 1-12:A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały.I zastały kamień odwalony od grobowca.A wszedłszy do środka, nie znalazły ciała Pana Jezusa.Gdy były z tego powodu zakłopotane, stało się, że oto dwaj mężowie przystąpili do nich w lśniących szatach.A gdy się zatrwożyły i schyliły twarze ku ziemi, oni rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze …