Kazanie na Niedzielę Przedpostną (Estomihi)

Tekst kazalny: Łuk 18,31-43:A wziąwszy z sobą dwunastu, rzekł do nich: Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym.Wydadzą go bowiem poganom i wyśmieją, zelżą i oplwają,a ubiczowawszy, zabiją go, ale dnia trzeciego zmartwychwstanieLecz oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo zakryte przed nimi, i nie wiedzieli, co mówiono.A gdy On przybliżał się do Jerycha, pewien ślepiec siedział przy drodze, żebrząc.A gdy usłyszał, że tłum przechodzi, dowiadywał się, co się dzieje.Powiedzieli mu wtedy, że Jezus Nazareński przechodzi.I zaczął …

Kazanie na 2 Niedzielę przed Postem – Sexagesimae

Tekst kazalny: Iz 55, 10-12a:Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem.Bo z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni. „I rzekł Bóg: niech stanie się światłość. I stała się światłość… Potem rzekł …

Boże Narodzenie

Tekst kazalny: J 1,1-14:Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.Ono było na początku u Boga.Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.W nim było życie, a życie było światłością ludzi.A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła.Wystąpił człowiek, posłany od Boga, który nazywał się Jan.Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli.Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości.Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat.Na świecie …

4 Niedziela Adwentu

Tekst kazalny: Mt 1:A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że, zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego.A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić.I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej …

Kazanie na 11 listopada

Tekst kazalny: Mt 5,1-12:Tedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę. A gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie.I otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc:Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios.Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.Błogosławieni …

22 Niedziela po Trójcy Świętej

Tekst kazalny: Mt 18, 21-22:Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do siedmiu razy?Mówi mu Jezus: Nie powiadam ci: do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu siedmiu razy. Myślę, że każdy z nas potrafi sobie przypomnieć ludzi, którzy stanęli nam na odcisk. A wielu z nas tutaj obecnych przynajmniej raz powiedziała: nigdy mu/jej nie wybaczę. Czegoś takiego po prostu nie można zapomnieć, nie można …

19 Niedziela po Trójcy Świętej

Tekst kazalny: Jk 5, 13-15:Cierpi kto między wami? Niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni.Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim.A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Pytania jakie zadawał sobie Jakub, nurtują także i współczesnego człowieka. A myślę, że w sposób szczególny chrześcijanina. Jak radzić sobie z bólem? …

Dziękczynne Święto Żniw

Tekst kazalny: 1 Tm 4,4-5:Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre, i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem;albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Na pierwszej stronie Biblii, dowiadujemy się, że Bóg stworzył świat. 1. Stworzył niebo i ziemię. Pojawiła się światłość. To było dobre.2. Bóg oddzielił sklepienie od wód. 3. Bóg stworzył roślinność. To było dobre.4. Bóg oddzielił dzień od nocy. Stworzył ciała niebieskie. To było dobre5. …

10 Niedziela po Trójcy Bożej

Tekst kazalny: Mt 11,20-24:Wtedy zaczął grozić miastom, w których dokonało się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały.Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsaido; bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w worze i popiele pokutowały.Ale powiadam wam: Lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu aniżeli wam.A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Aż do piekła zostaniesz strącone, bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u ciebie, stałaby …

9 Niedziela po Trójcy Świętej

Tekst kazalny: Łuk 12,42 i następne::A Pan rzekł: Któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym? Wśród podobieństw Jezusa w Ewangeliach wiele jest takich, których byśmy się nie spodziewali. W tej Ewangelii pracodawca tak po prostu bez sądu pracy usuwający leniwego pracownika a nawet bijący go i dotkliwie zadający mu „wiele razów” – to obraz z innej niż demokracja i związki zawodowe galaktyki! …