Pamiątka założenia i poświęcenia kościoła

Tekst kazalny: 5 Mż 6,4-9:Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej.Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu.Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając.Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między …