Zebranie 15.03.2023

Po oficjalnym rozpoczęciu obrad przez przewodniczącego ks. Piotra Szarka, pierwszym punktem było odczytanie pism do rady parafialnej. W ich ramach, wpłynęły niestety dwie rezygnacje. Z przyczyn prywatnych zrezygnowali z uczestnictwa w radzie parafialnej Edward Gansel oraz sekretarz Ryszard Jura. Rada przyjęła te rezygnacje oraz wyraziła wdzięczność i podziękowania za dotychczasową współpracę. Zgodnie z regulaminem parafialnym stanowiska członków prezydium rady muszą być niezwłocznie obsadzane. W związku z tym odbyły się wybory na sekretarza rady parafialnej. W ich wyniku na następcę Ryszarda Jury został wybrany Karol Śliwka.

W związki z następnym pismem rada podjęła temat podwyżek wynagrodzeń dla pracowników parafii.

W kolejnym punkcie posiedzenia komisja nieruchomości przedstawiła sprawozdanie ze spotkania z naczelnikiem Wydziału Edukacji i Sportu Bielska-Białej Ewą Szymanek-Płaską oraz z radnym miejskim, kamieniczaninem Romanem Matyją w sprawie rewaloryzacji stawki najmu budynku szkoły w Kamienicy przy ul. Jeżynowej 3. Zaplanowano w tej sprawie również spotkanie z wiceprezydentem Piotrem Kucią oraz radnym Romanem Matyją 20 marca.

Komisja nieruchomości spotkała się również z najemcą budynku w Wapienicy przy ul. Jaworzańskiej 4, w odpowiedzi na pismo do rady oraz doprecyzowanie planów remontowych tego budynku.

O 18:00 w sobotę 1 kwietnia odbędzie się ekumeniczny koncert chórów wraz ze wspomnieniem Jana Czyża. Wspomnienie odbędzie się również w niedzielę 2 kwietnia w czasie nabożeństwa. Ksiądz przekazał prośbę od rodziny Czyż o transmisję on-line z tych wydarzeń, ponieważ z przyczyn prywatnych nie będą mogli uczestniczyć w tych wydarzeniach, choć bardzo im na nich zależy. Zapraszamy na te uroczystości wspomnień, a po nabożeństwie w niedzielę zapraszamy również wszystkich parafian na spotkanie przy kawie i cieście.

Następnie w ramach planów remontowych przekazano kolejno:

  • nasz parafianin zadeklarował gotowość do odświeżenia wnętrza kaplicy w Starym Bielsku;
  • omówiono zakres robót remontowych dolnych salek (pod dużą salą parafialną).

Przedstawiono propozycję zmiany formatu nabożeństw rodzinnych. Propozycja dotyczy rozszerzenia tych spotkań na trzy bielskie parafie: w Białej, w Bielsku i w Starym Bielsku. Pojawia się również więcej innych propozycji współpracy. Pomysł jest na etapie doprecyzowywania szczegółów. Stanowisko naszej rady parafialnej jest otwarte na współprace przy jednoczesnym zachowaniu szczególnych imprez o charakterze starobielskim.

Dyskutowano również o propozycjach zaproszeń księży na uroczystości założeń w Starym Bielsku i w Kamienicy.

W kolejnym punkcie powrócono do tematu wspomnienia pana Czyża. Rada wydelegowała komisję do zorganizowania instalacji upamiętniającej naszego wieloletniego organistę, dyrygenta i organizatora życia parafialnego w parku przy kościele.

Następnie rada wyraziła poparcie dla otwartego dofinansowania inicjatywy warsztatów rękodzieła, która w najbliższym czasie startuje w naszej parafii pod kierunkiem naszej kurator Alicji Twardzik. Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa. Badania naukowe potwierdzają, że „Zajmowanie się rzemiosłem artystycznym i udzielanie się towarzysko może chronić osoby w średnim wieku i starsze przed problemami z pamięcią, a w konsekwencji przed demencją”. Poza tym dostarczają wielu pozytywnych emocji, a co dla naszej parafii najważniejsze wzmacniają społeczność. Pierwsze spotkanie warsztatowe odbędzie się w sobotę 15 KWIETNIA o godz. 15.00.

Radni planują uczestnictwo w rekolekcjach pasyjnych dla rad parafialnych w Ustroniu w sobotę 25 marca.

Jako ostatni punkt przedstawiono propozycję do rozważenia – wykonanie lub zakupienie mobilnej mównicy na wyposażenie sal parafialnych.

Zebranie zakończył modlitwą wikariusz ks. Artur Woltman.