Zebranie 3.07.2023

Zebranie rozpoczął powitaniem i modlitwą ks. Piotr Szarek. Na początku zebrania przywitaliśmy dwoje gości – Annę Kropek oraz Krzysztofa Basa. W pierwszej kolejności wysłuchaliśmy Anny Kropek, która podzieliła się z radą swoimi pomysłami na realizację Dni Dobrej Nowiny w sierpniu tego roku. Możemy zatem już oficjalnie zaprosić dzieci w wieku między szóstym a dziesiątym rokiem życia, na Dni Dobrej Nowiny. Odbywać się będą w dużej sali parafialnej od 7.08.2023 …

Zebranie 05.06.2023

Zebranie rozpoczął powitaniem i modlitwą ks. Piotr Szarek. Po ustaleniach porządkowych i dyscypliny prowadzenia obrad przeszliśmy do omówienia działalności kultowej naszej parafii. Na początek dyskutowano nad tematem przeglądnięcia kartoteki parafialnej oraz jej weryfikacji. Padły różne propozycje takie jak poszerzenie o dobrowolny adres e-mail oraz inne możliwości nawiązania kontaktu z wpisanymi osobami. Jest to projekt, który będzie wymagał sporo czasu i pracy, ale pozwoli na dotarcie do wielu osób, które są wykluczone informacyjnie z naszej …

Zebranie 08.05.2023

Zebranie rozpoczął powitaniem i modlitwą ks. Piotr Szarek. Pod przewodnictwem proboszcza i w obecności radnych, Mariola Greń złożyła ślubowanie. Została oficjalnie członkiem rady parafialnej. Nowa członkini przedstawiła się i opowiedziała o sobie. Życzymy Pani Marioli wytrwałości oraz bożego Błogosławieństwa w służbie dla naszej społeczności. W minionym czasie między innymi: Rada parafialna podjęła uchwałę o zakupuje materiału do wymiany fragmentu ogrodzenia w Kamienicy do długości 30 m. Chodzi o ogrodzenie tuż …

Zebranie 17.04.2023

Zebranie rozpoczął powitaniem i modlitwą ks. Piotr Szarek. Pod przewodnictwem ks. Piotra Szarka i w obecności radnych, Gabriela Beskidzka złożyła ślubowanie – została oficjalnym członkiem rady parafialnej. Następnie przedstawiła się i opowiedziała krótko o sobie. W kolejnym punkcie rada omówiła wydarzenia w parafii oraz sprawy związane z jej działalnością w ostatnim miesiącu. Ks. Piotr Szarek przekazał podziękowania od Państwa Czyżów, którzy wyrazili wdzięczność za przygotowanie i transmisję wspomnienia naszego organisty i dyrygenta Jana Czyża. …

Zebranie 15.03.2023

Po oficjalnym rozpoczęciu obrad przez przewodniczącego ks. Piotra Szarka, pierwszym punktem było odczytanie pism do rady parafialnej. W ich ramach, wpłynęły niestety dwie rezygnacje. Z przyczyn prywatnych zrezygnowali z uczestnictwa w radzie parafialnej Edward Gansel oraz sekretarz Ryszard Jura. Rada przyjęła te rezygnacje oraz wyraziła wdzięczność i podziękowania za dotychczasową współpracę. Zgodnie z regulaminem parafialnym stanowiska członków prezydium rady muszą być niezwłocznie obsadzane. W związku z tym odbyły się wybory na sekretarza …

Zebranie 20.02.2023

Ks. Piotr Szarek otworzył spotkanie modlitwą i Słowem Bożym. Po przeczytaniu i zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego zebrania przystąpiono do kolejnych punktów zebrania. W pierwszej kolejności rada przyjęła rezygnację Marii Bielak z funkcji skarbnika rady parafialnej. Ksiądz proboszcz podziękował jej za dotychczasową służbę. W dalszym kroku rada dokonała wyboru następcy. Na funkcję skarbnika rada parafialna wybrała Adama Kropek. Dziękujemy pani Marii za poświęcony czas i wysiłek, a panu Adamowi życzymy …

Zebranie 30.01.2023

Zebranie zostało otwarte modlitwą i powitaniem przez przewodniczącego ks. Piotra Szarka. Następni odczytano protokół z poprzedniego oraz plan bieżącego spotkania. W sobotę 28.01. grupa radnych przygotowywała preliminarz budżetowy na rok 2023, który w pierwszym punkcie zebrania był prezentowany oraz zatwierdzany przez radę, aby przedstawić go zgromadzeniu parafialnemu. Następnie rada debatowała nad propozycją dla zgromadzenia, aby podnieść ceny za czynności tzn. pogrzeby, opłaty cmentarne, śluby oraz zastępstwa duchownych. Podwyżka ta wiąże się …

Zebranie 5.12.2022

Ks. Piotr Szarek po rozpoczęciu spotkania modlitwą oraz przeprowadzeniu formalnych punktów zebrania, przedstawił notatkę ze spotkania z przedstawicielstwem spółki Hexagon Adventure sp. z o. o. która jest zainteresowana wynajmem budynku przy ul. Sobieskiego 118. Na specjalnym zebraniu 20.11.2022 r. rada parafialna poprzez uchwałę zatwierdziła wynajem tego budynku przedstawicielom spółki i oddelegowała do niniejszego spotkania komisję ds. nieruchomości wraz z prezydium. Spotkanie dotyczyło szczegółów umowy, która, zgodnie z planem, ma zostać podpisana …

Zebranie 7.11.2022

Poniedziałek 18:30 Spotkanie otworzył modlitwą proboszcz ksiądz Piotr Szarek. Na początku przekazano informacje o wydarzeniach i inwestycjach, które odbyły się od ostatniego zebrania. W tym: Przedstawiono plan skuwania tynku cokołu na kaplicy w Kamienicy oraz omówiono potrzeby prac elektrycznych i odgromowych w budynkach parafialnych. W związku z intensyfikacją prac gospodarczych na parafii, prosimy o przyłączanie się do wszelkich inicjatyw organizacyjno porządkowych. Szukamy również osób chętnych zaangażować się w prace gospodarcze i pomoc. …

Zebranie 17.10.2022

Poniedziałek 18:30 Zebranie otworzył przewodniczący rady ks. Piotr Szarek modlitwą oraz przedstawił plan spotkania. Zaraz potem został odczytany i zatwierdzony protokół z poprzedniego zebrania. Pierwszym tematem było błogosławieństwo pierwszoklasistów, do którego przystąpi w tym roku dziesięcioro dzieci. Odbędzie się ono 30.10.2022 w trakcie nabożeństwa o 9:30. Zbliża się Pamiątka Reformacji. Chcemy to szczególne dla nas ewangelików święto, przeżywać w szerszej społeczności. Dlatego w ramach współpracy w parafiami w Bielsku …