Zebranie 08.05.2023

Zebranie rozpoczął powitaniem i modlitwą ks. Piotr Szarek.

Pod przewodnictwem proboszcza i w obecności radnych, Mariola Greń złożyła ślubowanie. Została oficjalnie członkiem rady parafialnej. Nowa członkini przedstawiła się i opowiedziała o sobie. Życzymy Pani Marioli wytrwałości oraz bożego Błogosławieństwa w służbie dla naszej społeczności.

W minionym czasie między innymi:

  • wykonano prace porządkowe wokół kościoła w Kamienicy oraz odkucia boazerii z przedsionka kościoła,
  • nastąpił odbiór nieruchomości w Wapienicy przy ul. Jaworzańskiej 4,
  • przygotowano nieruchomość przy ul. Jaworzańskiej 4 do remontu (dyskutowano również o najbliższych planach remontowych dotyczących tego obiektu)
  • odbyło się spotkanie przy grach planszowych. Uczestnicy byli zadowoleni ze spotkania i zaplanowano następne spotkanie na 27.05.2023,
  • odbyło się spotkanie międzyparafialne przedstawicieli Białej, Bielska i Starego Bielska, na którym dyskutowano o możliwych formach współpracy.

Rada parafialna podjęła uchwałę o zakupuje materiału do wymiany fragmentu ogrodzenia w Kamienicy do długości 30 m. Chodzi o ogrodzenie tuż za kościołem.

Zbliża się zjazd delegatów Bratniej Pomocy Gustawa Adolfa. Naszą parafię reprezentować będą kurator Alicja Twardzik oraz Patrycja Twardzik.

Zbliża się święto naszej parafii, którym jest konfirmacja. Ks. Piotr Szarek przekazał informację o wycieczce konfirmantów oraz sprzątaniu parafii, które odbyły się w minionym miesiącu. Rodzice konfirmantów zakupili naczynia liturgiczne do kościoła w Kamienicy. Serdecznie dziękujemy.

Przy tej okazji odbyła się dyskusja na temat zajmowania miejsc z boku ołtarza przez młodzież w trakcie nauki konfirmacyjnej. Jak na razie nic się nie zmienia w tej materii. Przyszli konfirmanci w czasie nabożeństw są zobowiązani do zajmowania miejsca w bocznych ławkach przy chrzcielnicy.

Ponadto omówiono nadchodzące wydarzenia w naszej parafii.

  • Sprawozdawcze zgromadzenie parafialne zaplanowano na 11.06.2023, serdecznie zapraszamy wszystkich parafian. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem parafialnym obowiązującym w naszym kościele: §11 pkt 1. „Najwyższą władzą parafialną jest Zgromadzenie Parafialne”. W związku z tym udział w zgromadzeniu jest oznaką odpowiedzialności za naszą społeczność.
  • w poniedziałek, w drugi dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego 29.05.2023 o godzinie 17:00, po nabożeństwie rada parafialna planuje jajecznicę. Zapraszamy na piknik!
  • 18.06.2023 odbędzie się pamiątka poświęcenia kościoła w Starym Bielsku, jak zawsze zaplanowano piknik po nabożeństwie.
  • 3.06.2023 zaplanowano kolejne warsztaty rękodzieła.
  • 21.05.2023 w ramach nabożeństw rodzinnych planowane jest wyjście na Błatnią o godzinie 8:30.

Następnie odbyła się dyskusja na temat polityki informacyjnej parafii w internecie.

W ramach wolnych wniosków dyskutowano o kwestiach organizacyjnych zebrań rady. Został przywołany temat ankiety o godzinie nabożeństwa, podniesiony na ostatnim zgromadzeniu parafialnym. Jednym z tematów były też odwiedziny seniorów przez księży.

Zebranie zakończył modlitwą ks. Artur Woltman.