Zebranie 30.01.2023

Zebranie zostało otwarte modlitwą i powitaniem przez przewodniczącego ks. Piotra Szarka. Następni odczytano protokół z poprzedniego oraz plan bieżącego spotkania. W sobotę 28.01. grupa radnych przygotowywała preliminarz budżetowy na rok 2023, który w pierwszym punkcie zebrania był prezentowany oraz zatwierdzany przez radę, aby przedstawić go zgromadzeniu parafialnemu. Następnie rada debatowała nad propozycją dla zgromadzenia, aby podnieść ceny za czynności tzn. pogrzeby, opłaty cmentarne, śluby oraz zastępstwa duchownych. Podwyżka ta wiąże się …

Zebranie 5.12.2022

Ks. Piotr Szarek po rozpoczęciu spotkania modlitwą oraz przeprowadzeniu formalnych punktów zebrania, przedstawił notatkę ze spotkania z przedstawicielstwem spółki Hexagon Adventure sp. z o. o. która jest zainteresowana wynajmem budynku przy ul. Sobieskiego 118. Na specjalnym zebraniu 20.11.2022 r. rada parafialna poprzez uchwałę zatwierdziła wynajem tego budynku przedstawicielom spółki i oddelegowała do niniejszego spotkania komisję ds. nieruchomości wraz z prezydium. Spotkanie dotyczyło szczegółów umowy, która, zgodnie z planem, ma zostać podpisana …

Zebranie 7.11.2022

Poniedziałek 18:30 Spotkanie otworzył modlitwą proboszcz ksiądz Piotr Szarek. Na początku przekazano informacje o wydarzeniach i inwestycjach, które odbyły się od ostatniego zebrania. W tym: Przedstawiono plan skuwania tynku cokołu na kaplicy w Kamienicy oraz omówiono potrzeby prac elektrycznych i odgromowych w budynkach parafialnych. W związku z intensyfikacją prac gospodarczych na parafii, prosimy o przyłączanie się do wszelkich inicjatyw organizacyjno porządkowych. Szukamy również osób chętnych zaangażować się w prace gospodarcze i pomoc. …

Zebranie 17.10.2022

Poniedziałek 18:30 Zebranie otworzył przewodniczący rady ks. Piotr Szarek modlitwą oraz przedstawił plan spotkania. Zaraz potem został odczytany i zatwierdzony protokół z poprzedniego zebrania. Pierwszym tematem było błogosławieństwo pierwszoklasistów, do którego przystąpi w tym roku dziesięcioro dzieci. Odbędzie się ono 30.10.2022 w trakcie nabożeństwa o 9:30. Zbliża się Pamiątka Reformacji. Chcemy to szczególne dla nas ewangelików święto, przeżywać w szerszej społeczności. Dlatego w ramach współpracy w parafiami w Bielsku i Białej, …

Zebranie 5.09.2022

Poniedziałek 18:30 Zebranie otworzył przewodniczący rady ks. Piotr Szarek modlitwą z prośbą o błogosławieństwo dla obrad oraz wsparciem luteran z Botswany. Na marginesie polecamy Cykl modlitw o Kościoły członkowskie Światowej Federacji Luterańskiej. Po odczytaniu protokołu z poprzedniego zebrania, proboszcz podziękował za prace porządkowe przy kościele w Kamienicy. Odbywały się one w dwie soboty przed naszym świętem parafialnym. Temat Kamienicy był na tym spotkaniu często poruszany. Informowano i dyskutowano o następujących kwestiach …