Zebranie 7.11.2022

Poniedziałek 18:30

Spotkanie otworzył modlitwą proboszcz ksiądz Piotr Szarek.

Na początku przekazano informacje o wydarzeniach i inwestycjach, które odbyły się od ostatniego zebrania. W tym:

  • pomalowano nową salę chórową,
  • zakończono instalację przyłącza gazowego w dozorcówce w Kamienicy,
  • zakończono prace montażowe pieca gazowego w kościele w Starym Bielsku (obecnie oczekujemy na pierwsze odpalenie przez serwis),
  • pomalowano dach i rynny na dozorcówce w Starym Bielsku,
  • odkuto złuszczony tynk fragmentu cokołu kościoła w Starym Bielsku.

Przedstawiono plan skuwania tynku cokołu na kaplicy w Kamienicy oraz omówiono potrzeby prac elektrycznych i odgromowych w budynkach parafialnych.

W związku z intensyfikacją prac gospodarczych na parafii, prosimy o przyłączanie się do wszelkich inicjatyw organizacyjno porządkowych. Szukamy również osób chętnych zaangażować się w prace gospodarcze i pomoc. Jeżeli dysponujecie czasem i chęciami zapraszamy, aby kontaktować się z księżmi, radnymi, a w szczególności z gospodarzem Henrykiem Miklerem. Dbajmy razem o naszą parafię.

Omówiono ofertę wynajmu budynku przy ul. Sobieskiego 118 oraz oddelegowano komisję ds. nieruchomości celem rozmowy z zainteresowanym. Jednocześnie przypominamy, że oferta wynajmu budynku przy ul. Sobieskiego 118 (byłej szkoły), nadal jest aktualna i otwarta. Prosimy rozpowszechniać tę informację w swoich środowiskach. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt w godzinach otwarcia kancelarii lub zgłaszać je radnym.

Poruszono problem wywozu śmieci w okresie około 1 listopada oraz wyjątkowo wzmożonej intensywności produkcji śmieci w tym czasie. Prosimy naszych parafian oraz ich rodziny, aby wspominając swoich zmarłych mieli na względzie nasze wspólne otoczenie i w miarę możliwości ograniczali produkcję śmieci po zniczach, sztucznych kwiatach oraz doniczkach. Na nadchodzący czas Niedzieli Wieczności oraz na przyszłe lata, polecamy promowaną przez nasz Kościół akcję Fundusz dla żywych, dzięki czemu, przy okazji wspominania naszych zmarłych można pomóc żyjącym osobom w potrzebie.

Przekazano informację o prezentach na gwiazdki dla naszych seniorów oraz dzieci i młodzieży, oraz dyskutowano o wystroju świątecznym kościoła.

Komisja senioralna przedstawiła plan wyjazdu na warsztaty cukiernicze do Manufaktury smaku w Brennej. Zapraszamy wszystkich chętnych parafian 16 listopada o godzinie 12:00. O godzinie 11:15 wyjazd spod kościoła. Więcej szczegółów na podstronie i facebooku.

Rada uchwaliła dofinansowanie dla parafian w wysokości 50% kosztów warsztatów.

Przekazano informację o zgłoszeniu do miasta wniosku o dofinansowanie do festiwalu Musica Reformata na 2023 rok.

Przedstawiono propozycję zakupienia automatycznego, ciśnieniowego ekspresu do kawy na wyposażenie sali parafialnej.

Komisja ds. kontaktów międzyparafialnych poinformowała o wstępnym spotkaniu z przedstawicielem rady parafialnej w Bielsku i chęci rozwinięcia komunikacji oraz zwiększenia zaangażowania we wspólne działania parafii w Białej, Bielsku i Starym Bielsku.

Przedstawiono wstępny plan charytatywnego kiermaszu adwentowego oraz możliwości zaangażowania się parafian w organizację tej imprezy. Osoby zainteresowane pomocą przy sprzedaży w czasie kiermaszu, upieczeniem ciasta lub inną obsługą tej dużej imprezy, zachęcamy do kontaktu z radnymi lub poprzez facebooka parafii.