Zebranie 05.06.2023

Zebranie rozpoczął powitaniem i modlitwą ks. Piotr Szarek.

Po ustaleniach porządkowych i dyscypliny prowadzenia obrad przeszliśmy do omówienia działalności kultowej naszej parafii.

Na początek dyskutowano nad tematem przeglądnięcia kartoteki parafialnej oraz jej weryfikacji. Padły różne propozycje takie jak poszerzenie o dobrowolny adres e-mail oraz inne możliwości nawiązania kontaktu z wpisanymi osobami. Jest to projekt, który będzie wymagał sporo czasu i pracy, ale pozwoli na dotarcie do wielu osób, które są wykluczone informacyjnie z naszej parafii. Na razie jesteśmy na etapie planowania tego przedsięwzięcia.

W kolejnym punkcie proboszcz podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację pikniku z jajecznicą po nabożeństwie w drugi dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego. Na jajecznicę zapraszamy za rok, ale okazji do spotkania się w plenerze w tym roku jeszcze kilka będzie.

Następnie proboszcz poinformował, że władze naszego miasta są zainteresowane współpracą z naszą parafią w ramach akcji „Bielsko-Biała kandydatem do europejskiej stolicy kultury 2029”. Odbyło się już spotkanie z przedstawicielami urzędu miasta. Projekt obejmuje nieinwazyjne badania geologiczne terenu grodziska.

W ostatnim czasie nasza najstarsza parafianka obchodziła 103. rocznicę urodzin. Otrzymała od parafii bukiet kwiatów. Należy podkreślić, że jest naprawdę niewielu stulatków w Bielsku-Białej, a nasza solenizantka jest naprawdę w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Życzymy wiele błogosławieństwa bożego, pogody ducha i zdrowia na każdy dzień.

Zakończenie roku szkolnego w naszej parafii jest planowane w formie nabożeństwa 16.06.2023 w piątek o godzinie 17:00. Serdecznie zapraszamy całą młodzież szkolną naszej parafii. Po nabożeństwie czeka was wyjątkowa i słodka niespodzianka! Kiedy już niespodzianka zostanie… słodkim wspomnieniem można przejść do sali chórowej gdzie grupa Planszówki w Starym Bielsku zaprasza, żeby jeszcze trochę ruszyć głową przed wakacjami przy różnorodnych grach planszowych.

18.06.2023 w ramach pamiątki poświęcenia, odbędzie się ostatnia szkółka przed przerwą wakacyjną. Tam dzieci również mogą spodziewać się czegoś fajnego :). Jednocześnie jako rada parafialna serdecznie dziękujemy wolontariuszom, którzy poświęcają swój czas i energię dla najmłodszych w naszej społeczności. Doceniamy wasz wkład w budowę przyszłości Kościoła.

Przypominamy, że pamiątka poświęcenia kościoła w Starym Bielsku odbędzie się 18.06.2023. Ks. Halina Radacz będzie gościnią, która wygłosi kazanie. Informujemy, że w czasie założenia z ruchu zostanie wyłączony parking wzdłuż kościoła na rzecz strefy gastronomicznej. Prosimy was o skorzystanie z alternatywnych miejsc parkingowych pod szkołą oraz za cmentarzem.

25.06.2023 w niedzielę o godzinie 16:00 odbędzie się międzyparafialne ognisko integracyjne w Betanii. Na to wydarzenie obowiązują zapisy w kancelarii parafialnej. Wpisowe 10 zł – po to żebyśmy wiedzieli ile kiełbasek na to ognisko zakupić. Zapraszamy, żeby spotkać się w szerszym gronie i poznać również nasze siostry i braci w wierze z Bielska i Białej w okolicznościach pięknej przyrody doliny Wapienicy, przy kultowym i odświeżonym budynku Betanii. To będzie wspaniałe popołudnie.

2.07.2023 o godzinie 17:00 odbędzie się koncert organowy dr. hab. Michała Markuszewskiego. Koncert zostanie poświęcony pamięci Jana Czyża. Odbędzie się on w ramach ekumenicznego cyklu koncertów organizowanego przez Stowarzyszenie Harmonia Aetheria. Serdecznie wszystkich zapraszamy na to wspaniałe artystyczne wydarzenie.

W kwestiach remontowych omawialiśmy planowaną wymianę rynien na kaplicy w Kamienicy oraz zrealizowane już przez naszego parafianina odświeżenie kaplicy cmentarnej w Starym Bielsku. Serdecznie dziękujemy wykonawcy, który wykonał tę pracę przy niskich nakładach finansowych i regularnie wspiera nas przy tego rodzaju pracach. Jesteśmy wdzięczni.

W ramach działalności gospodarczej naszej parafii przypominamy, że sprawozdawcze zgromadzenie parafialne dotyczące działalności gospodarczej odbędzie się 11.06.2023. Podobnie jak w poprzednim sprawozdaniu z zebrania, przypominamy, że wg Regulaminu Parafialnego §11 pkt 1. „Najwyższą władzą parafialną jest Zgromadzenie Parafialne”. W związku z tym podstawowym obowiązkiem i przywilejem każdego parafianina, jest uczestnictwo w zgromadzeniu. 

Trwają obecnie prace nad nowym logo naszej parafii. Radni zapoznali się z obecnym etapem prac oraz wyrazili swoje poparcie i uwagi do projektu. 

Na koniec dyskutowano również nad formalnościami dotyczącymi przeprowadzenia ankiety na temat godziny nabożeństwa w Starym Bielsku w niedziele oraz dni świąteczne.

Zebranie zakończyło się modlitwą, którą poprowadził nasz wikariusz.