Zebranie 3.07.2023

Zebranie rozpoczął powitaniem i modlitwą ks. Piotr Szarek.

Na początku zebrania przywitaliśmy dwoje gości – Annę Kropek oraz Krzysztofa Basa.

W pierwszej kolejności wysłuchaliśmy Anny Kropek, która podzieliła się z radą swoimi pomysłami na realizację Dni Dobrej Nowiny w sierpniu tego roku. Możemy zatem już oficjalnie zaprosić dzieci w wieku między szóstym a dziesiątym rokiem życia, na Dni Dobrej Nowiny. Odbywać się będą w dużej sali parafialnej od 7.08.2023 do 13.08.2023, w godzinach od 10:00 do 13:00. Opiekę nad dziećmi oraz program zapewniać będą nasze panie ze szkółki niedzielnej oraz wikariusz ks. Artur Woltman. Koszt uczestnictwa wynosi 100 zł za osobę. W cenie będą wyjścia i różnorodne atrakcje. Rada Parafialna dofinansuje resztę kosztów. Dni Dobrej Nowiny będą otwarte dla dzieci z innych parafii oraz spoza Kościoła, natomiast dzieci z naszej parafii mają pierwszeństwo zapisu do 15 lipca. Zapraszamy! Liczba miejsc ograniczona!

Następnie swój temat przedstawił Krzysztof Bas – nasz organista. Opisał problem z mieszkami naszych organ, które wymagają wymiany elementów skórzanych. Poza tym opowiedział wiele ciekawych rzeczy o tym jak działają organy oraz odpowiedział na pytania radnych. W związku z tym, że systematyczna naprawa tych elementów pozwoli uniknąć albo przynajmniej przesunąć w czasie, o wiele bardziej kosztowny remont kapitalny naszego stuletniego instrumentu, postanowiliśmy wykonać te prace etapami.

Następnie podsumowaliśmy ostatnie wydarzenia – przede wszystkim pamiątkę poświęcenia kościoła oraz piknik, który odbył się po nabożeństwie i cieszył się dużym zainteresowaniem. Zauważono problem z dostępem do miejsc parkingowych na placu przy kościele. Drodzy parafianie przypominamy, abyście w czasie większych uroczystości parkowali na parkingach alternatywnych tj. pod szkołą lub za cmentarzem. Tak, aby plac pod kościołem zostawić dla gości spoza naszej parafii, którzy nie znają lokalizacji innych parkingów. Dziękujemy. Tutaj znajduje się mapa poglądowa parkingów, z których możemy korzystać.

Podsumowaliśmy również koncert organowy prof. Marcina Markuszewskiego, który został zorganizowany przez Stowarzyszenie Harmonia Aetheria. Był on poświęcony pamięci Jana Czyża. Stwierdzono, że pan Janek został godnie wspomniany przez prowadzącego w ramach koncertu. Wydarzenie było atrakcyjne również ze względu na wspólny śpiew oraz możliwości wyboru pieśni do zaimprowizowania przez artystę. Było to małe święto pieśni ewangelickiej. Niepowtarzalne wyczucie i niesamowity warsztat profesora stworzyły wspaniały klimat koncertu. Dziękujemy za te doznania.

Pani kurator podzieliła się z nami wrażeniami z udziału w zjeździe Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Przedstawiła ciekawe statystyki i skonkludowała, że potrzeby wielu parafii w Polsce, szczególnie diasporalnych są bardzo duże. Nasza parafia nie wypada źle na tle innych zbierając około 7000 zł na ten cel. Jednak mimo wszystko kładziemy wam i samym sobie na serca tę składkę. 

Następnie zajęliśmy się tematami nieruchomości. Rozmawialiśmy o naszym pawilonie w Wapienicy, kaplicy w Starym Bielsku i planowanym remoncie kościoła w Kamienicy.

Rozmawialiśmy także o czekających nas wydarzeniach po wakacjach. Już dziś zapraszamy na cykl koncertów w ramach festiwalu Musica Reformata w naszym starobielskim kościele, które odbywać się będą w niedzielne popołudnia od 3.09.2023 do 17.09.2023.

Końcem sierpnia, 27.08.2023 będziemy obchodzić pamiątkę poświęcenia kościoła w Kamienicy. Zaproszenie w roli kaznodziei przyjął ks. Adrian Lazar ze Szczytna.

Informujemy, że koło „Wiecznie młodzi” zmieniło swoją nazwę na „Aktywni 60+”.

Zapraszamy na wyjazd na nabożeństwo inauguracyjne XIII Ogólnego Zgromadzenia Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie dnia 13.09.2023. Parafia w Bielsku organizuje przejazd autokarem do Krakowa dla parafii z terenu Bielska-Białej oraz zwiedzanie Krakowa po nabożeństwie. Szczególnie zaproszeni są Aktywni 60+ ze względu na wczesna porę wyjazdu w środę, jednak zaproszenie skierowane jest do wszystkich.

Przypominamy, że w Dzięgielowie trwa Tydzień Ewangelizacyjny i zachęcamy do uczestnictwa.

Planujemy spotkanie organizacyjne dla inicjatyw parafialnych od września do grudnia. Odbędzie się ono 30.08.2023 o 17:30 w dużej sali parafialnej. Na spotkanie są zaproszeni wolontariusze chętni zaangażować się w pracę przy imprezach w tym okresie. Zapraszamy.

Zebranie zakończyliśmy modlitwą i pieśnią.